>>>  Laatst gewijzigd: 16 september 2020  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken

Citaat

"Learn from me, if not by my precepts, at least by my example, how dangerous is the acquirement of knowledge and how much happier that man is who believes his native town to be the world, than he who aspires to become greater than his nature will allow." Mary SHELLEY
Frankenstein, p.41

Samenvattingen met commentaar

Ik heb van jongs af aan veel boeken gelezen en vanaf mijn zeventiende maakte ik er ook samenvattingen van met - toen al - tussen teksthaken mijn commentaar bij wat ik las. Papier en pen werden papier en typemachine, papier en typemachine werden computer en toetsenbord, maar in feite doe ik nog steeds hetzelfde: boeken lezen, ze samenvatten, er commentaar bij leveren.

Deze afdeling biedt toegang tot die samenvattingen. Nou ja: tot die samenvattingen die ik digitaal heb, want ik heb er nog een heleboel meer op papier en het is vrijwel ondoenlijk om die allemaal te digitaliseren.

Weergave

Zie het als mijn werkomgeving, met stapels gelezen boeken per onderwerp waarover ik misschien nog eens ooit een tekst wil schrijven. Ik lees die boeken en maak daarvan meestal uitgebreide samenvattingen met citaten. Sinds ik boeken digitaal lees en niet meer alles over hoef te typen wat ik belangrijk vind, is het aantal citaten toegenomen. Naast de weergave van de lijn van het boek en van de citaten vind je er mijn commentaar bij wat ik lees. Op de website werk ik met kleurtjes zodat een lezer goed kan onderscheiden tussen samenvatting, citaat en mijn commentaar:

Als je als lezer zo'n samenvatting doorneemt heb je ongetwijfeld een aardig beeld van het boek en van wat er indrukwekkend of discutabel aan is.

Inhoudelijke opzet

Ik ben nieuwsgierig en bovendien hangt in de filosofie alles met alles samen. Het gevolg is dat ik me inhoudelijk met eindeloos veel onderwerpen bezig houd, dan weer met dit en dan weer met dat onderwerp, al naar gelang de wind waait. Het is een probleem. Het is ook leuk, zinnig, en een uitdaging. Door de jaren heen ben ik al die interesses wat meer gaan ordenen / benoemen en deze website weerspiegelt dat. Uitleg volgt op de relevante plekken. Het gaat - hou je vast! - om de volgende thema's en onderwerpen:

Thema's en onderwerpen
01 Filosofie 02 Kennis
03 Normatieve rationaliteit 04 Waarden in de praktijk
05 Mens en samenleving 06 Techniek
Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken