>>>  Laatst gewijzigd: 22 mei 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Sigmund Freud

Cassette Freud 'Studienausgabe' Sigmund FREUD
(1900a) Die Traumdeutung in: Studienausgabe, Herausgegeben von Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey - Band 2 - Die Traumdeutung
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982
ISBN 35 9627 3021

[Bij de Editorische Einleitung: Belangrijk en verhelderend binnen deze samenhang is de uitgave van Massoun met de brieven van Freud aan Fließ en de 'Entwurf einer Psychologie', en het boek 'Aus den Anfänge ...'. Dat laatste boek kan met name veel verhelderen over Hf VII over de TD (16-17) waar het toch weer gaat over prikkeltotaal, neurofysiologie / anatomie, constantheidsprincipe. Maar of je Freud hier een materialist kunt noemen, is nog maar de vraag.]

(21) Vorbemerkung [zur ersten Auflage]

Freud wil meteen verantwoorden waarom hij zich als arts met dromen bezig houdt.

"Indem ich hier die Darstellung der Traumdeutung versuche, glaube ich den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschritten zu haben. Denn der Traum erweist sich bei der psychologischen Prüfung als das erste Glied in der Reihe abnormer psychischer Gebilde, von deren weiteren Gliedern die hysterische Phobie, die Zwangs- und die Wahnvorstellung den Arzt aus praktischen Gründen beschäftigen müssen. Auf eine ähnliche praktische Bedeutung kann der Traum – wie sich zeigen wird – Anspruch nicht erheben; um so größer ist aber sein theoretischer Wert als Paradigma, und wer sich die Entstehung der Traumbilder nicht zu erklären weiß, wird sich auch um das Verständnis der Phobien, Zwangs- und Wahnideen, eventuell um deren therapeutische Beeinflussung, vergeblich bemühen."(21)

Hij vertelt dat hij zich alleen maar kon baseren op de dromen van zijn patiënten (maar dat waren dus de dromen van neurotici) of op zijn eigen dromen (maar dat zou een nogal intieme inkijk in zijn leven betekenen).

[In het eerste voorwoord duikt dus al iets wat van belang zal blijken: Freud gebruikt zijn eigen dromen en die van zijn patiënten als bewijsmateriaal voor zijn stellingen, maar vanwege de discretie laat hij natuurlijk dingen weg of verandert ze (22). De dromen moeten dus onderstrepen wat hij beweert, hij laat via de analyse van die voorbeelden zien dat zijn stellingen kloppen.
Hieraan zitten natuurlijk nogal wat gevaarlijke kanten. Bijvoorbeeld in de lijn van 'Alle ijsberen zijn wit. Kijk maar, hier heb ik er een paar en die zijn na anonimisering min of meer wit.' De eerste vraag is dus of je op basis van de gegeven voorbeelden algemene conclusies kunt trekken.
Een ander probleem is dat Freud hier het bewijsmateriaal kiest. Voor de onderbouwende feiten moeten we er dus maar op vertrouwen dat de heer Freud de zaken niet te veel toeschrijft naar wat hij wil aantonen. Zo speelt seksualiteit in zijn eigen dromen nauwelijks een rol; hoe weet ik nu of hij niet - bewust of onbewust - tamelijk onschuldige dromen van zichzelf genomen heeft of ze omgeschreven heeft in een tamelijk onschuldige richting? Bovendien kan hij in zijn discretie in het belang van zijn patiënten zo ver gaan dat alle scherpte van de geboden voorbeelden afgaat, of dat andere, betere voorbeelden niet gebruikt worden.
Zou hij zijn bewijsmateriaal niet zo gekozen kunnen hebben dat het zijn stellingen alleen maar verifieert? En hoe kunnen critici met tegenvoorbeelden komen? Wordt dat niet heel gemakkelijk, omdat je natuurlijk alles kunt aanvoeren, als de controleerbaarheid tot nul is gereduceerd?]

[Even los daarvan ... Zou het niet heel goed kunnen dat er in het niet toegankelijke archiefmateriaal een aantal van dat soort dromen zitten?]

[Verder vergeet Freud te vermelden dat die beschreven dromen op zich weinig zeggen en dat het hem vooral zit in de analyses en interpretaties ervan. En door het hele boek heen blijkt dat die analyse en interpretatie echt niet alleen maar de droominhoud gebruiken, maar juist ook heel het herinnerings- en associatiemateriaal zoals verkregen tijdens de psychoanalyse. Freud weet tien keer meer van de achtergronden van zijn patiënten en kan daarom gemakkelijker tot een goede interpretatie van hun dromen komen.
Maar de lezer heeft al die achtergrondinformatie niet en moet volstaan met de beschreven dromen, en juist dat maakt me sceptisch over de vele interpretaties die Freud in de TD geeft. Ik kan immers op geen enkele manier controleren hoe adequaat Freud's interpretaties en daarmee zijn algemenere beweringen zijn. Dat is jammer: het boek geeft een boeiend en meeslepend verhaal, maar ik kan er af en toe alleen mijn schouders bij ophalen - het zal wel.]

(23) Vorwort zur zweiten Auflage (1908)

Een tweede druk is na negen jaar nodig ondanks dat de collega's zijn boek links lieten liggen en de wetenschappelijke kritiek zijn boek doodzweeg.

"Daß von diesem schwer lesbaren Buche noch vor Vollendung des ersten Jahrzehntes eine zweite Auflage notwendig geworden ist, verdanke ich nicht dem Interesse der Fachkreise, an die ich mich in den vorstehenden Sätzen gewendet hatte. Meine Kollegen von der Psychiatrie scheinen sich keine Mühe gegeben zu haben, über das anfängliche Befremden hinauszukommen ..."(23)

"Meine zahlreichen wissenschaftlichen Gegner zeigen also einen sicheren Instinkt, wenn sie mir gerade auf das Gebiet der Traumforschung nicht folgen wollen."(23-24)

(24) Vorwort zur dritten Auflage (1911)

Wat Freud vanaf het begin met de dromen wilde was dit:

"Die Deutung der Träume sollte ein Hilfsmittel werden, um die psychologische Analyse der Neurosen zu ermöglichen ... "(25)

"Durch eigene Erfahrung wie durch die Arbeiten von W. Stekel und anderen habe ich seither den Umfang und die Bedeutung der Symbolik im Traume (oder vielmehr im unbewußten Denken) richtiger würdigen gelernt."(25)

[Volgen nog voorwoorden bij uitgaven van 1914, 1918, 1921, 1922, 1929, 1931 die verder alleen maar over de status van het document gaan.]

(29) I. Die wissenschaftliche Literatur der Traumprobleme

In dit hoofdstuk geeft Freud een kritische samenvatting en bespreking van de bestaande wetenschappelijke en minder wetenschappelijke literatuur over dromen, zonder dat het al in zijn bedoeling ligt om zijn eigen theorieën uit te leggen. Dat doet hij pas later en zal er dan - waar het zo uitkomt - de andere theorieën naast zetten en op bepaalde punten bekritiseren.

Freud gaat er van uit dat de droom een zinvol psychisch fenomeen is.

"Auf den folgenden Blättern werde ich den Nachweis erbringen, daß es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten, und daß bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebbarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist."(29)

Natuurlijk ziet hij haar niet meer als door goden gegeven, als een bovennatuurlijk gebeuren (32). Hij pakt de droom wetenschappelijk aan, constateert dat er weinig traditie is in die aanpak, en bespreekt alle mogelijke literatuur over de droom, geordend naar thema's als de volgende.

(34) A. Beziehung des Traums zum Wachleben

(38) B. Das Traummaterial – das Gedächtnis im Traum

Het herinneringsmateriaal dat de droom bevat verwijst naar ervaringen tijdens het wakker zijn.

"Daß alles Material, das den Trauminhalt zusammensetzt, auf irgendeine Weise vom Erlebten abstammt, also im Traum reproduziert, erinnert wird, dies wenigstens darf uns als unbestrittene Erkenntnis gelten."(38)

Maar het gaat vaak ook om zaken die men zich niet kan herinneren wanneer men wakker is of die te maken hebben met dingen die overdag niet eens bewust zijn waargenomen (hypermnestische dromen). Het betreft vaak materiaal uit de jeugd of indrukken van overdag en vaak ook volstrekt onbelangrijk zaken in brokstukken.

"Ich meine, jeder, der sich mit Träumen beschäftigt, wird es als ein sehr gewöhnliches Phänomen anerkennen müssen, daß der Traum Zeugnis für Kenntnisse und Erinnerungen ablegt, welche der Wachende nicht zu besitzen vermeint."(41)

"Eine der Quellen, aus welcher der Traum Material zur Reproduktion bezieht, zum Teil solches, das in der Denktätigkeit des Wachens nicht erinnert und nicht verwendet wird, ist das Kindheitsleben."(42)

"Die dritte, merkwürdigste und unverständlichste Eigentümlichkeit des Gedächtnisses im Traum zeigt sich in der Auswahl des reproduzierten Materials, indem nicht wie im Wachen nur das Bedeutsamste, sondern im Gegenteil auch das Gleichgültigste, Unscheinbarste der Erinnerung wert gehalten wird."(45)

(48) C. Traumreize und Traumquellen

Dit gaat over de prikkels die tot dromen aanleiding geven, anders gezegd: de bronnen van de dromen. Vroeger werd het bovennatuurlijke gezien als de bron, maar in de 19e eeuw gaf men biologische / fysiologische oorzaken en in Freud's tijd ook psychologische oorzaken. Freud noemt als oorzaken: uiterlijke zintuiglijke prikkels tijdens de slaap; innerlijke zintuiglijke prikkels waaronder eigenlijk ook vallen: innerlijke organische lichaamsprikkels; psychische prikkels.

Fysieke prikkels van buitenaf

"Daß wir durch stärkere Reize jederzeit zu erwecken sind, darf uns beweisen, »daß die Seele auch im Schlaf in fortdauernder Verbindung mit der außerleiblichen Welt« geblieben ist. Die Sinnesreize, die uns während des Schlafes zukommen, können sehr wohl zu Traumquellen werden."(49)

[Dat bepaalde zintuiglijke indrukken dromen kunnen opwekken is duidelijk, maar het blijft speculeren over het specifieke van die dromen: dat je zou dromen dat je voor een afgrond staat omdat je been uit bed hangt is een aanname. De oorzaak-gevolg-relaties blijven maar aanvechtbaar, vind ik. Opvallend is in ieder geval dat wat er specifiek gedroomd wordt ook alles te maken heeft met de kennis die die persoon heeft, bijvoorbeeld als hij droomt dat hij op bezoek gaat bij Napoleon op Elba. Dezelfde zintuiglijke prikkel kan daarom tot heel verschillende specifieke droominhouden leiden. Dromen lijken multicausaal en het is onvoorspelbaar wat iemand zal gaan dromen wanneer je die zintuiglijke prikkels toedient. In de droom ervaren we indrukken vaak veel sterker omdat alle onbewust aandacht er naar uit kan gaan, wat in een wakende toestand niet kan. Ook opvallend is dat veel dromen inhoudelijk lang lijken maar in bijzonder korte tijd die inhoud 'afspelen'.]

"Die Beziehung aber, die den Traumreiz und den Traumerfolg verbindet, ist nach den Worten Maurys »une affinité quelconque, mais qui n'est pas unique et exclusive« (1853, 72)."(53)

"Aus welchem der vielen in Betracht kommenden Erinnerungskreise die zugehörigen Bilder geweckt werden und welche der möglichen Assoziationsbeziehungen dabei in Kraft treten, dies bleibt auch nach Strümpell unbestimmbar und gleichsam der Willkür des Seelenlebens überlassen."(55)

Freud geeft zijn bezwaren op p.55 helder weer. Het is te gemakkelijk, er kunnen ook andere oorzaken mee spelen.

Innerlijke prikkels, bv. door organen

Bijvoorbeeld innerlijke fysieke prikkels, vaak zijn dat visuele van de eigen activiteit van de retina of organen die pijn doen of ons op een andere manier last bezorgen.

"Ausgebildete Störungen der inneren Organe wirken offenbar bei einer ganzen Reihe von Personen als Traumerreger. Allgemein wird auf die Häufigkeit der Angstträume bei Herz- und Lungenkranken hingewiesen, ja diese Beziehung des Traumlebens wird von vielen Autoren so sehr in den Vordergrund gedrängt, daß ich mich hier mit der bloßen Verweisung auf die Literatur (Radestock, Spina, Maury, M. Simon (1888), Tissié) begnügen kann."(60)

"Der Einfluß sexueller Erregung endlich auf den Inhalt der Träume ist für die Erfahrung eines jeden einzelnen greifbar genug und leiht der ganzen Lehre von der Traumerregung durch Organreiz ihre stärkste Stütze."(60)

"Ich würde aus solchen Ergebnissen schließen, daß auch die Leibreiztheorie die scheinbare Freiheit in der Bestimmung der zu erweckenden Traumbilder nicht gänzlich auszulöschen vermag."(64)

Psychische bronnen

Speelt voor wat men droomt ook een rol wat men overdag belangrijk vindt ("das Wachinteresse" "das Tagesinteresse")?

"Das Tagesinteresse als psychische Traumquelle trägt offenbar nicht so weit, als man nach den zuversichtlichen Behauptungen, daß jeder im Traum sein Geschäft weiter betreibe, erwarten sollte.()
In dieser Verlegenheit hat die Mehrzahl der Autoren die Neigung entwickelt, den psychischen Anteil an der Traumerregung, dem so schwer beizukommen ist, möglichst zu verkleinern."(65)

Het valt Freud op dat de materialistische denkrichting in de psychiatrie er toe geleid heeft dat die psychische bronnen onderschat en te weinig onderzocht zijn:

"... es entspricht auch die somatische Auffassung der Traumentstehung durchwegs der heute in der Psychiatrie herrschenden Denkrichtung. Die Herrschaft des Gehirns über den Organismus wird zwar nachdrücklichst betont, aber alles, was eine Unabhängigkeit des Seelenlebens von nachweisbaren organischen Veränderungen oder eine Spontaneität in dessen Äußerungen erweisen könnte, schreckt den Psychiater heute so, als ob dessen Anerkennung die Zeiten der Naturphilosophie und des metaphysischen Seelenwesens wiederbringen müßte. Das Mißtrauen des Psychiaters hat die Psyche gleichsam unter Kuratel gesetzt [mijn nadruk] und fordert nun, daß keine ihrer Regungen ein ihr eigenes Vermögen verrate. Doch zeugt dies Benehmen von nichts anderem als von einem geringen Zutrauen in die Haltbarkeit der Kausalverkettung, die sich zwischen Leiblichem und Seelischem erstreckt. Selbst wo das Psychische sich bei der Erforschung als der primäre Anlaß eines Phänomens erkennen läßt, wird ein tieferes Eindringen die Fortsetzung des Weges bis zur organischen Begründung des Seelischen einmal zu finden wissen. Wo aber das Psychische für unsere derzeitige Erkenntnis die Endstation bedeuten müßte, da braucht es darum nicht geleugnet zu werden [mijn nadruk]."(66-67)

.

(68) D. Warum man den Traum nach dem Erwachen vergißt?

Dat we vergeten wat we gedroomd hebben is bekend. Een aantal redenen staan op 68-70. Overigens zijn er ook dromen die we ons leven lang niet vergeten, constateert Freud.

"An letzter Stelle ist als förderlich für das Vergessen der Träume der Tatsache zu gedenken, daß die meisten Menschen ihren Träumen überhaupt wenig Interesse entgegenbringen. Wer sich z.B. als Forscher eine Zeitlang für den Traum interessiert, träumt währenddessen auch mehr als sonst, das heißt wohl: er erinnert seine Träume leichter und häufiger."(70)

"Man kann zweifeln, ob unsere Erinnerung, die soviel vom Traum wegläßt, das, was sie erhalten hat, nicht verfälscht."(70)

"Da wir nun eine andere als eine objektive Kontrolle für die Treue unserer Erinnerung nicht besitzen, diese aber beim Traum, der unser eigenes Erlebnis ist und für den wir nur die Erinnerung als Quelle kennen, nicht möglich ist, welcher Wert bleibt da unserer Erinnerung an den Traum noch übrig?"(71)

(72) E. Die psychologischen Besonderheiten des Traumes

Typisch voor dromen is voor velen het beeldende, hallucinerende, absurde, theatrale, het niet-causale, niet-logische, niet-rationele ervan, wat vaak tot een minachting van dromen heeft geleid. Uiteraard gebeurde dat laatste vooral vanuit het belang dat aan de ratio toegekend werd. Wat dan weer een romantische reactie teweeg bracht waarin de droom hoog gewaardeerd werd. (85-86)

"Wir schenken den Traumbildern den Realitätsglauben, weil wir im Schlafe keine anderen Eindrücke zum Vergleiche haben, weil wir von der Außenwelt abgelöst sind. Aber nicht etwa darum glauben wir an die Wahrheit unserer Halluzinationen, weil uns im Schlafe die Möglichkeit entzogen ist, Proben anzustellen."(75)

"Der Traum ist unzusammenhängend, vereinigt ohne Anstoß die ärgsten Widersprüche, läßt Unmöglichkeiten zu, läßt unser bei Tag einflußreiches Wissen beiseite, zeigt uns ethisch und moralisch stumpfsinnig. Wer sich im Wachen so benehmen würde, wie es der Traum in seinen Situationen vorführt, den würden wir für wahnsinnig halten; wer im Wachen so spräche oder solche Dinge mitteilen wollte, wie sie im Trauminhalt vorkommen, der würde uns den Eindruck eines Verworrenen oder eines Schwachsinnigen machen. Somit glauben wir nur dem Tatbestand Worte zu leihen, wenn wir die psychische Tätigkeit im Traum nur sehr gering anschlagen und insbesondere die höheren intellektuellen Leistungen als im Traum aufgehoben oder wenigstens schwer geschädigt erklären."(78)

"Die Skala der Würdigung des Traumes als psychisches Produkt hat in der Literatur einen großen Umfang; sie reicht von der tiefsten Geringschätzung, deren Ausdruck wir kennengelernt haben, durch die Ahnung eines noch nicht enthüllten Wertes bis zur Überschätzung, die den Traum weit über die Leistungen des Wachlebens stellt."(84)

"Mit dem Eindringen naturwissenschaftlicher Denkweise ist eine Reaktion in der Würdigung des Traumes einhergegangen. Gerade die ärztlichen Autoren sind am ehesten geneigt, die psychische Tätigkeit im Traume für geringfügig und wertlos anzuschlagen, während Philosophen und nicht zünftige Beobachter – Amateurpsychologen –, deren Beiträge gerade auf diesem Gebiete nicht zu vernachlässigen sind, im besseren Einvernehmen mit den Ahnungen des Volkes, meist an dem psychischen Wert der Träume festgehalten haben. Wer zur Geringschätzung der psychischen Leistung im Traume neigt, der bevorzugt begreiflicherweise in der Traumätiologie die somatischen Reizquellen; für den, welcher der träumenden Seele den größeren Teil ihrer Fähigkeiten im Wachen belassen hat, entfällt natürlich jedes Motiv, ihr nicht auch selbständige Anregungen zum Träumen zuzugestehen."(86)

(88) F. Die ethischen Gefühle im Traume

Met andere woorden: neem je jezelf mee naar je dromen? ben je verantwoordelijk voor wat je droomt? wil je wat je in je droom wilt ook echt? (94-95)

"Die einen versichern mit ebensolcher Entschiedenheit, daß der Traum von den sittlichen Anforderungen nichts weiß, wie die andern, daß die moralische Natur des Menschen auch fürs Traumleben erhalten bleibt."(88)

"Strenggenommen wäre für alle diejenigen, welche meinen, im Traum zerfalle die sittliche Persönlichkeit des Menschen, das Interesse an den unmoralischen Träumen mit dieser Erklärung zu Ende. Sie könnten den Versuch, den Träumer für seine Träume verantwortlich zu machen, aus der Schlechtigkeit seiner Träume auf eine böse Regung in seiner Natur zu schließen, mit derselben Ruhe ablehnen wie den anscheinend gleichwertigen Versuch, aus der Absurdität seiner Träume die Wertlosigkeit seiner intellektuellen Leistungen im Wachen zu erweisen. Die anderen, für die sich »der kategorische Imperativ« auch in den Traum erstreckt, hätten die Verantwortlichkeit für unmoralische Träume ohne Einschränkung anzunehmen; es wäre ihnen nur zu wünschen, daß eigene Träume von solch verwerflicher Art sie nicht an der sonst festgehaltenen Wertschätzung der eigenen Sittlichkeit irremachen müßten."(90)

(97) G. Traumtheorien und Funktion des Traumes

"Eine Aussage über den Traum, welche möglichst viele der beobachteten Charaktere desselben von einem Gesichtspunkte aus zu erklären versucht und gleichzeitig die Stellung des Traumes zu einem umfassenderen Erscheinungsgebiet bestimmt, wird man eine Traumtheorie heißen dürfen. Die einzelnen Traumtheorien werden sich darin unterscheiden, daß sie den oder jenen Charakter des Traumes zum wesentlichen erheben, Erklärungen und Beziehungen an ihn anknüpfen lassen. Eine Funktion, d.i. ein Nutzen oder eine sonstige Leistung des Traumes, wird nicht notwendig aus der Theorie ableitbar sein müssen, aber unsere auf die Teleologie gewohnheitsgemäß gerichtete Erwartung wird doch jenen Theorien entgegenkommen, die mit der Einsicht in eine Funktion des Traumes verbunden sind."(97)

Freud ordent een reeks theorieën:

"je nach der zugrunde gelegten Annahme über Maß und Art der psychischen Tätigkeit im Traum."(97)

De heersende theorie - die uiteraard van de natuurwetenschappelijke somatische kant komt - is dat de psychische activiteit in de droom veel minder is dan tijdens het waken; de hersenen produceren tijdens het droomgebeuren toevallig een aantal beelden die psychisch geen waarde hebben en ook niet geïnterpreteerd kunnen worden. Daartegenover staat natuurlijk de (aan de Romantiek verwante) theorie dat de psyche juist tijdens de slaap tot heel bijzondere prestaties in staat is.

[Opvallend is dat verschillende auteurs uit verschillende theorieën aangeven dat de functie van de droom is om - in mijn woorden - de rotzooi van overdag op te ruimen en er voor te zorgen dat iemand weer opgewekt en fris aan een nieuwe dag kan beginnen.]

(109) H. Beziehungen zwischen Traum und Geisteskrankheiten

"Wer von der Beziehung des Traumes zu den Geistesstörungen spricht, kann dreierlei meinen: 1) ätiologische und klinische Beziehungen, etwa wenn ein Traum einen psychotischen Zustand vertritt, einleitet oder nach ihm erübrigt, 2) Veränderungen, die das Traumleben im Falle der Geisteskrankheit erleidet, 3) Innere Beziehungen zwischen Traum und Psychosen, Analogien, die auf Wesensverwandtschaft hindeuten."(109)

Binnen de etiologie van een psychische ziekte kan de droom volgens sommige auteurs een rol spelen. Door de psychische ziekte verandert het droomleven, zeggen anderen. Er bestaat wezenlijke verwantschap tussen de kenmerken van dromen en die van psychische ziekten - dat gaven een aantal mensen al vóór Freud aan.

"Diese Stelle Radestocks ist die Abkürzung einer feinsinnigen Ausführung von Griesinger (1861, 106), die mit aller Klarheit die Wunscherfüllung als einen dem Traum und der Psychose gemeinsamen Charakter des Vorstellens enthüllt. Meine eigenen Untersuchungen haben mich gelehrt, daß hier der Schlüssel zu einer psychologischen Theorie des Traumes und der Psychosen zu finden ist."(112)

"Die nicht zu bestreitende, bis in charakteristische Einzelheiten reichende Übereinstimmung von Traum und Geistesstörung gehört zu den stärksten Stützen der medizinischen Theorie des Traumlebens, nach welcher sich der Traum als unnützer und störender Vorgang und als Ausdruck einer herabgesetzten Seelentätigkeit darstellt. Man wird indes nicht erwarten können, die endgültige Aufklärung über den Traum von den Seelenstörungen her zu empfangen, wo es allgemein bekannt ist, in welch unbefriedigendem Zustand unsere Einsicht in den Hergang der letzteren sich befindet. Wohl aber ist es wahrscheinlich, daß eine veränderte Auffassung des Traumes unsere Meinungen über den inneren Mechanismus der Geistesstörungen mitbeeinflussen muß, und so dürfen wir sagen, daß wir an der Aufklärung der Psychosen arbeiten, wenn wir uns bemühen, das Geheimnis des Traumes aufzuhellen."(113)

(114) Zusatz 1909

Freud constateert cynisch dat zijn boek negen jaar lang genegeerd is dan wel niet goed gelezen werd.

"Meine Arbeit ist in den meisten seither veröffentlichten Publikationen unerwähnt und unberücksichtigt geblieben; am wenigsten Beachtung hat sie natürlich bei den sogenannten »Traumforschern« gefunden, die von der dem wissenschaftlichen Menschen eigenen Abneigung, etwas Neues zu erlernen, hiemit ein glänzendes Beispiel gegeben haben, »Les savants ne sont pas curieux«, meint der Spötter Anatole France. Wenn es in der Wissenschaft ein Recht zur Revanche gibt, so wäre ich wohl berechtigt, auch meinerseits die Literatur seit dem Erscheinen dieses Buches zu vernachlässigen. Die wenigen Berichterstattungen, die sich in wissenschaftlichen Journalen gezeigt haben, sind so voll von Unverstand und Mißverständnissen, daß ich den Kritikern mit nichts anderem als mit der Aufforderung, dieses Buch noch einmal zu lesen, antworten könnte. Vielleicht dürfte die Aufforderung auch lauten: es überhaupt zu lesen."(114)

(116) Zusatz 1914

Nu is er wel sprake van receptie, maar nu zo uitgebreid dat Freud niet alles kon verwerken omdat hij zijn eigen inzichten nog moest uitwerken.

(117) II. Die Methode der Traumdeutung: die Analyse eines Traummusters

[Ik vertaal 'Deutung' maar even met 'duiding', omdat ik niet zeker weet of ik zonder meer 'interpretatie' kan schrijven: er zouden accentverschillen kunnen zijn.]

Freud gaat er vanuit dat dromen geduid kunnen worden. Voor hem betekent dat:

"seinen 'Sinn' angeben, ihn durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertigers Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt."(117)

Duiden is dus de betekenis van een droom aangeven in het geheel van onze psychische activiteiten. Daarmee staat Freud tegenover de somatici die de droom elke betekenis ontzeggen, maar ook tegenover velen die wel een betekenis accepteren maar deze zien als principieel onkenbaar.

Al in Freuds tijd bestonden er duid-methoden:
--De symbolistische methode die veel intuïtie en begaafdheid vraagt.
--De geheimschriftmethode waarbij de droom als een geheimschrift benaderd wordt die volgens een vaste sleutel ontcijferd kan worden. Dat leidde tot de zogenoemde droomboeken.

In een noot van 1914 staat:

"Die Technik, die ich im folgenden auseinandersetze, weicht von der Antiken in dem einen wesentlichen Punkte ab, daß sie dem Träumer selbst die Deutungsarbeit auferlegt. Sie will nicht berücksichtigen, was dem Traumdeuter, sondern was dem Träumer zu dem betreffenden Element des Traumes einfällt."(119)

Freud wijst beide populaire methoden af. Hij wil en heeft een wetenschappelijke methode:

"Für die wissenschaftliche Behandlung des Themas kann die Unbrauchbarkeit beider populärer Deutungsverfahren des Traumes keinen Moment lang zweifelhaft sein."(120)

"Allein ich bin eines Bessern belehrt worden. Ich habe einsehen müssen, daß hier wiederum einer jener nicht seltenen Fälle vorliegt, in denen ein uralter, hartnäckig festgehaltener Volksglaube der Wahrheit der Dinge näher gekommen zu sein scheint als das Urteil der heute geltenden Wissenschaft. Ich muß behaupten, daß der Traum wirklich eine Bedeutung hat und daß ein wissenschaftliches Verfahren der Traumdeutung möglich ist."(120)

Hij kwam tot dat inzicht door zijn werk als therapeut / arts.

"Die Patienten, die ich verpflichtet hatte, mir alle Einfälle und Gedanken mitzuteilen, die sich ihnen zu einem bestimmten Thema aufdrängten, erzählten mir ihre Träume und lehrten mich so, daß ein Traum in die psychische Verkettung eingeschoben sein kann, die von einer pathologischen Idee her nach rückwärts in der Erinnerung zu verfolgen ist. Es lag nun nahe, den Traum selbst wie ein Symptom zu behandeln und die für letztere ausgearbeitete Methode der Deutung auf ihn anzuwenden."(121)

Freud beschrijft vervolgens de psychoanalytische werkwijze met haar grondregels waarbinnen de droom als het ware als symptoom een rol speelt.

[Het belang van de vrije associatie wordt op p121 nog mooier uitgewerkt dan voorheen: zelfwaarneming, geen zelfreflectie, geen beoordeling of veroordeling.]

"Wie man sieht, handelt es sich darum, einen psychischen Zustand herzustellen, der mit dem vor dem Einschlafen (und sicherlich auch mit dem hypnotischen) eine gewisse Analogie in der Verteilung der psychischen Energie (der beweglichen Aufmerksamkeit) gemein hat."(122)

"Meine Absicht geht vielmehr dahin, in der Traumauflösung eine Vorarbeit für die Erschließung der schwierigeren Probleme der Neurosenpsychologie zu schaffen."(124)

Om allerlei redenen kan Freud de dromen van zijn patiënten echter niet gebruiken. En aan de door anderen opgevoerde dromen (zoals in de literatuur) heeft hij vanuit het perspectief van de psychoanalyse niets. Hij zal dus zijn eigen dromen gebruiken en heeft het dan over twijfels aan de betrouwbaarheid van dergelijke zelf-analysen:

"Somit bin ich auf meine eigenen Träume angewiesen als auf ein reichliches und bequemes Material, das von einer ungefähr normalen Person herrührt und sich auf mannigfache Anlässe des täglichen Lebens bezieht. Man wird mir sicherlich Zweifel in die Verläßlichkeit solcher »Selbstanalysen« entgegensetzen. Die Willkür sei dabei keineswegs ausgeschlossen. Nach meinem Urteil liegen die Verhältnisse bei der Selbstbeobachtung eher günstiger als bei der Beobachtung anderer; jedenfalls darf man versuchen, wie weit man in der Traumdeutung mit der Selbstanalyse reicht. Andere Schwierigkeiten habe ich in meinem eigenen Innern zu überwinden. Man hat eine begreifliche Scheu, soviel Intimes aus seinem Seelenleben preiszugeben, weiß sich dabei auch nicht gesichert vor der Mißdeutung der Fremden. Aber darüber muß man sich hinaussetzen können."(125)

[Het antwoord vind ik onbevredigend: naar zijn idee steekt zelfobservatie gunstig af bij observatie van anderen (waarom? argumenten ontbreken), en je mag toch eens proberen hoe ver je komt met die zelf-analyse (ja, dat mag, maar dat is geen antwoord op de vraag).]

Noot 9 zegt:

"Immerhin will ich es nicht unterlassen, in Einschränkung des oben Gesagten anzugeben, daß ich fast niemals die mir zugängliche vollständige Deutung eines eigenen Traumes mitgeteilt habe. Ich hatte wahrscheinlich recht, der Diskretion der Leser nicht zuviel zuzutrauen."

De 'Irma's Injectie-droom'

Vanaf p.126 volgt dan een voorbeeld van zo'n zelf-analyse: de 'Irma's Injectie-droom'.

Irma was een goede bekende die hij in therapie had. Freud zegt op p.126 over het in psychotherapie nemen van een bekende: de betrokkenheid bij de therapie is groter, maar de autoriteit van de arts kleiner; bovendien kan gebrek aan succes de hele relatie verstoren. Overigens gaat het er ook dan om dat de patiënt de oplossing (de duiding) kan accepteren (126). Zie ook 128:

"Ich hatte damals die (später als unrichtig erkannte) Meinung, daß meine Aufgabe sich darin erschöpfte, den Kranken den verborgenen Sinn ihrer Symptome mitzuteilen; ob sie diese Lösung dann annehmen oder nicht, wovon der Erfolg abhängt, dafür sei ich nicht meht verantwortlich."(128)

[Als je denkt in termen van mogelijke weerstanden, dan kun je dit niet meer zo simpel benaderen, nee.]

"Man fühlt es bei aufmerksamer Analyse, ob man die zu erwartenden Hintergedanken erschöpft hat oder nicht."(129)

[Dat betreft dus de methode van het vrije associëren. Wat nu als je denkt 'nu heb ik alle associaties wel gehad', terwijl dat alleen maar voortkomt uit weerstand? Hoe kun je dat zelf van jezelf weten?]

"Die Schorfe an den Nasenmuscheln mahnen an eine Sorge um meine eigene Gesundheit. Ich gebrauchte damals häufig Kokain, um lästige Nasenschwellungen zu unterdrücken, und hatte vor wenigen Tagen gehört, daß eine Patientin, die es mir gleichtat, sich eine ausgedehnte Nekrose der Nasenschleimhaut zugezogen hatte. Die Empfehlung des Kokains, die 1885 von mir ausging, hat mir auch schwerwiegende Vorwürfe eingetragen. Ein teurer, 1895 schon verstorbener Freund hatte durch den Mißbrauch dieses Mittels seinen Untergang beschleunigt."(130-131)

In zijn analyse wordt ook Fließ opgevoerd, maar niet bij naam:

"er ist ein besonderer Kenner der Wirkungen, welche von Affektionen der Nase und ihrer Nebenhöhlen ausgehen, und hat der Wissenschaft einige höchst merkwürdige Beziehungen der Nasenmuscheln zu den weiblichen Sexualorganen eröffnet."(135-136)

"Der Traum erfüllt einige Wünsche, welche durch die Ereignisse des letzten Abends (die Nachricht Ottos, die Niederschrift der Krankengeschichte) in mir rege gemacht worden sind. Das Ergebnis des Traumes ist nämlich, daß ich nicht schuld bin an dem noch vorhandenen Leiden Irmas und daß Otto daran schuld ist. () Der Traum stellt einen gewissen Sachverhalt so dar, wie ich ihn wünschen möchte; sein Inhalt ist also eine Wunscherfüllung, sein Motiv ein Wunsch."(137)

Het voorbeeld leidt dus het idee in dat elke droom een wensvervulling is.

"Nach vollendeter Deutungsarbeit läßt sich der Traum als eine Wunscherfüllung erkennen."(140)

(141) III. Der Traum ist eine Wünscherfüllung

Freuds stelling:

"Der Traum ist nicht vergleichbar dem unregelmäßigen Ertönen eines musikalischen Instruments, das anstatt von der Hand des Spielers, von dem Stoß einer äußeren Gewalt getroffen wird, er ist nicht sinnlos, nicht absurd, setzt nicht voraus, daß ein Teil unseres Vorstellungsschatzes schläft, während ein anderer zu erwachen beginnt. Er ist ein vollgültiges psychisches Phänomen, und zwar eine Wunscherfüllung; er ist einzureihen in den Zusammenhang der uns verständlichen seelischen Aktionen des Wachens; eine hoch komplizierte geistige Tätigkeit hat ihn aufgebaut."(141)

Dat roept allerlei vragen op die Freud op p.141-142 stelt en die verderop in het boek nog beantwoord zullen worden.

"Unser nächstes Interesse soll es sein zu erkunden, ob dies ein allgemeiner Charakter des Traumes ist oder nur der zufällige Inhalt jenes Traumes (»von Irmas Injektion«), mit dem unsere Analyse begonnen hat ... () Gibt es also noch andere Wunschträume oder gibt es vielleicht nichts anderes als Wunschträume?"(142)

[Soms geeft Freud zelf een inkijkje in zijn leven zoals op p.143: "Von jeher gewöhnt, bis tief in die Nacht zu arbeiten ... " Een harde werker die de nacht gebruikt omdat je dan niet afgeleid wordt. Of op p.167: "Wenn ich durch acht Jahre [op het gymnasium] als Primus in der ersten Bank gesessen ..." Hij was blijkbaar een goede leerling. "Das Überspringen von Stufen ist meine gewöhnliche Art, die Treppe zu gehen ..." op p.245. Het is een energieke man.]

Daarna gaat hij over tot het verdedigen van deze stelling dat het een algemeen kenmerk van dromen is dat ze een wensvervulling weergeven. Hij beschrijft daartoe "Bequemlichkeitsträume" en simpele kinderdromen (op 145 een mooie opmerking over kinderpsychologie) en het alledaagse taalgebruik.

"Wenn wir die Kindheit glücklich preisen, weil sie die sexuelle Begierde noch nicht kennt, so wollen wir nicht verkennen, eine wie reiche Quelle der Enttäuschung, Entsagung und damit der Traumanregung der andere der großen Lebenstriebe für sie werden kann."(148)

[Hij bedoelt: voedsel, snoep, etc.]

[Dit is dus een normatief oordeel over kinderen en hun seksuele verlangens. Die wordt al in dit boek tegengesproken - bv op p.260 - en in Freuds latere werk natuurlijk helemaal zoals in de volgende aanvullende voetnoot wordt geconstateerd:]

"Zusatz 1911: Eingehendere Beschäftigung mit dem Seelenleben der Kinder belehrt uns freilich, daß sexuelle Triebkräfte in infantiler Gestaltung in der psychischen Tätigkeit des Kindes eine genügend große, nur zu lange übersehene Rolle spielen, und läßt uns an dem Glücke der Kindheit, wie die Erwachsenen es späterhin konstruieren, einigermaßen zweifeln. (Vgl. des Verfassers Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905.)"(148)

[Verdere bewijsvoering volgt hier niet. En al die voorbeelden zijn zeker niet genoeg om de algemene stelling te onderbouwen dat ELKE droom in essentie een wensdroom is.]

(151) IV. Die Traumentstellung

Er zijn toch ook angstdromen, en zo, zou iemand kunnen tegenwerpen.

"Aber auch minder unzufriedene Beobachter haben hervorgehoben, daß im Traum Schmerz und Unlust häufiger sei als Lust, so Scholz ... () Außer diesen Träumen, welche die mannigfaltigen peinlichen Gefühle des Lebens in den Schlaf fortsetzen, gibt es auch Angstträume, in denen uns diese entsetzlichste aller Unlustempfindungen schüttelt, bis wir erwachen, und von solchen Angstträumen werden gerade die Kinder so leicht heimgesucht ... "(151)

Freud voert nu zijn onderscheid tussen manifeste en latente droominhoud ten tonele. Wat manifest niet als een wensdroom gezien lijkt te kunnen worden, blijkt bij nadere analyse latent tóch een wensdroom.

"Dennoch ist es nicht sehr schwer, sich diesen anscheinend zwingenden Einwänden zu entziehen. Man wolle bloß beachten, daß unsere Lehre nicht auf der Würdigung des manifesten Trauminhalts beruht, sondern sich auf den Gedankeninhalt bezieht, welcher durch die Deutungsarbeit hinter dem Traume erkannt wird. Stellen wir manifesten und latenten Trauminhalt einander gegenüber. Es ist richtig, daß es Träume gibt, deren manifester Inhalt von der peinlichsten Art ist. Aber hat jemand versucht, diese Träume zu deuten, den latenten Gedankeninhalt derselben aufzudecken? Wenn aber nicht, dann treffen uns die beiden Einwände nicht mehr; es bleibt immerhin möglich, daß auch peinliche und Angstträume sich nach der Deutung als Wunscherfüllungen enthüllen."(152)

Maar waarom zegt de droom niet alles direct? waarom is duiding nodig om de wensdroom te zien? waarom is die "Traumentstellung" er die maakt dat het manifeste het latente zo versluiert?

De 'Oom met de gele baard - droom'

Freud geeft weer een eigen droom als voorbeeld (de 'Oom met de gele baard - droom') en komt dan op begrippen als 'verdringing', 'afweer', 'censuur' (157 ev):

"die Entstellung erweist sich hier als absichtlich, als ein Mittel der Verstellung"(158)

,

namelijk van voorstellingen uit de latente droominhoud - Freud gebruikt hiervoor ook al vaker de term 'Traumgedanken', maar heeft die nog niet echt geïntroduceerd. De wens wordt verborgen omdat men afweer voelt bij die wens waardoor hij vertekend in de droom terecht komt. De droomvertekening is zodanig dat de wens toch de censuur kan passeren.

[Die vergelijking met censuur en een censurerende instantie geeft Freud zelf:]

"In ähnlicher Lage befindet sich der politische Schriftsteller, der den Machthabern unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. Wenn er sie unverhohlen sagt, wird der Machthaber seine Äußerung unterdrücken, nachträglich, wenn es sich um mündliche Äußerung handelt, präventiv, wenn sie auf dem Wege des Drucks kundgegeben werden soll. Der Schriftsteller hat die Zensur zu fürchten, er ermäßigt und entstellt darum den Ausdruck seiner Meinung. Je nach der Stärke und Empfindlichkeit dieser Zensur sieht er sich genötigt, entweder bloß gewisse Formen des Angriffs einzuhalten oder in Anspielungen anstatt in direkten Bezeichnungen zu reden, oder er muß seine anstößige Mitteilung hinter einer harmlos erscheinenden Verkleidung verbergen, er darf z.B. von Vorfällen zwischen zwei Mandarinen im Reich der Mitte erzählen, während er die Beamten des Vaterlandes im Auge hat. Je strenger die Zensur waltet, desto weitgehender wird die Verkleidung, desto witziger oft die Mittel, welche den Leser doch auf die Spur der eigentlichen Bedeutung leiten."(158-159)

Het uitdrukken van wensen en het censureren van die wensen staan als twee psychische machten / systemen tegenover elkaar. Het tweede systeem (censuur) bepaalt wat uit het eerste systeem (wens) in het bewustzijn mag komen. De pijnlijke gevoelens in dromen komen op rekening van het tweede systeem.

"Aus dem ersten System könne nichts zum Bewußtsein gelangen, was nicht vorher die zweite Instanz passiert habe, und die zweite Instanz lasse nichts passieren, ohne ihre Rechte auszuüben und die ihr genehmen Abänderungen am Bewußtseinswerber durchzusetzen."(160)

"Mit Rücksicht auf unsere Annahmen über die zwei psychischen Instanzen können wir jetzt auch sagen, die peinlichen Träume enthalten tatsächlich etwas, was der zweiten Instanz peinlich ist, was aber gleichzeitig einen Wunsch der ersten Instanz erfüllt."(161)

Andere voorbeelden (waaronder de 'Gerookte zalm-droom')

Freud zal dit verduidelijken met nieuwe voorbeelden. Opmerkingen over de rol van identificatie met een ander in de hysterie (het aannemen van rollen).

[Freuds voorbeelden zijn onbevredigend. Het is soms moeilijk voor te stellen hoe Freud aan zijn interpretatie komt, bijvoorbeeld bij de droom op 168 waarvan Freud zelf ook zegt: "Es gelang mir dies [een duiding die de patiënt accepteert - GdG], weil mir die ganze Vorgeschichte der Träumerin bekannt war."(168). Maar wat ben je dan aan het duiden?]

Een ander voorbeeld waarin zich blijkbaar iets lijkt te presenteren dat men onmogelijk als wens kan zien voert Freud terug op weerstanden tegenover Freud's analyse - de patiënt wil met die droom het ongelijk van Freud aantonen en dus is ook die droom een verkapte wensdroom.

"Nach diesem Traum hatte ich unrecht; es war also ihr Wünsch, daß ich unrecht haben sollte, und diesen zeigte ihr der Traum erfüllt."(167)

"Fasse ich die sehr häufig vorkommenden Träume solcher Art, die meiner Lehre direkt zu widersprechen scheinen, indem sie das Versagen eines Wunsches oder das Eintreffen von etwas offenbar Ungewünschtem zum Inhalt haben, als »Gegenwunschträume« zusammen, so sehe ich, daß sie sich allgemein auf zwei Prinzipien zurückführen lassen, von denen das eine noch nicht erwähnt worden ist, obwohl es im Leben wie im Träumen der Menschen eine große Rolle spielt. Die eine Triebkraft dieser Träume ist der Wunsch, daß ich unrecht haben soll. Diese Träume ereignen sich regelmäßig im Laufe meiner Behandlungen, wenn sich der Patient im Widerstand gegen mich befindet, und ich kann mit großer Sicherheit darauf rechnen, einen solchen Traum hervorzurufen, nachdem ich dem Kranken die Lehre, der Traum sei eine Wunscherfüllung, zuerst vorgetragen habe."(172-173)

[Dat is wel een heel gevaarlijke stelling van Freud: elke droom die geen verkapte wensdroom lijkt te zijn, zou je kunnen neerzetten als tóch een wensdroom, eentje die namelijk de wens weergeeft om Freuds ongelijk aan te tonen. Daarmee kun je werkelijk alle tegenvoorbeelden elimineren.]

De tweede reden zou zijn dat dromers zichzelf vanuit een zeker masochisme pijnigen met onlust- en tegenwensdromen. Maar dan is de onderliggende wens natuurlijk weer de bevrediging van die masochistische behoeften (174).

"Das andere Motiv der Gegenwunschträume[8] liegt so nahe, daß man leicht in Gefahr kommt, es zu übersehen, wie mir selbst durch längere Zeit geschehen ist. In der Sexualkonstitution so vieler Menschen gibt es eine masochistische Komponente, die durch die Verkehrung ins Gegenteil der aggressiven, sadistischen entstanden ist. Man heißt solche Menschen »ideelle« Masochisten, wenn sie die Lust nicht in dem ihnen zugefügten körperlichen Schmerz, sondern in der Demütigung und seelischen Peinigung suchen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß diese Personen Gegenwunsch- und Unlustträume haben können, die für sie doch nichts anderes als Wunscherfüllungen sind, Befriedigung ihrer masochistischen Neigungen."(174)

[Ook met dit argument heb je altijd gelijk en kun je tegenvoorbeelden gemakkelijk elimineren.]

"Allem, was die Analyse der Unlustträume zutage gefördert hat, tragen wir aber Rechnung, wenn wir unsere Formel, die das Wesen des Traumes ausdrücken soll, in folgender Art verändern: Der Traum ist die (verkleidete) Erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches."(175)

"Diese Formel hat sich seither immer mehr als stichhältig erwiesen. Aus ihr läßt sich nun der Satz ableiten, daß die Angstträume Träume sexuellen Inhalts sind, deren zugehörige Libido eine Verwandlung in Angst erfahren hat. Es wird sich späterhin die Gelegenheit ergeben, diese Behauptung durch die Analyse einiger Träume bei Neurotikern zu unterstützen. Auch werde ich bei weiteren Versuchen, mich einer Theorie des Traums zu nähern, nochmals auf die Bedingung der Angstträume und deren Verträglichkeit mit der Wunscherfüllungstheorie zu sprechen kommen."(176)

[Alles bij elkaar genomen vind ik niet dat Freud hard gemaakt heeft dat ALLE dromen wensdromen zijn, meer specifiek: dat ook pijnlijke dromen als angstdromen wensdromen zijn. Over de rol van angstdromen heeft Freud op p.176 een onvolledig verhaal.
Bovendien heb ik het gevoel dat het versluierend werkt om alle dromen te willen terugvoeren op onbewuste wensen. Dat is zo'n ruim idee, Nietzsche had er met gemak 'wil tot macht' voor in de plaats kunnen zetten en ook altijd gelijk kunnen hebben. Wat voor wensen? Wil men macht, relaties, seks, mensen dood hebben? Dat er een wens zou zijn is veel minder interessant dan wat voor wens er is.]

(177) V. Das Traummaterial und die Traumquellen

 

"Seitdem wir durch Anwendung unseres Verfahrens der Traumdeutung einen latenten Trauminhalt aufdecken können, der an Bedeutsamkeit den manifesten Trauminhalt weit hinter sich läßt, muß es uns drängen, die einzelnen Traumprobleme von neuem aufzunehmen, um zu versuchen, ob sich für uns nicht Rätsel und Widersprüche befriedigend lösen, die, solange man nur den manifesten Trauminhalt kannte, unangreifbar erschienen sind."(177)

Freud gaat het nu dus hebben over het droommateriaal en de bronnen waaruit dromen dat materiaal putten. Hij sluit aan bij wat hij in I. schreef.

(179) A. Das Rezente und das Indifferente im Traum

Zijn eerste stelling is dat elke droom aansluit bij ervaringen van de dag ervoor. Dat kunnen ook herinneringen van die dag aan eerdere gebeurtenissen zijn, die naar aanleiding van iets opkwamen. Het kan van de dag ervoor zijn, maar indirect ook van iets uit je jeugd, van een jaar of een maand of een week geleden. Freud zegt zelf:

"Der Traum kann sein Material aus jeder Zeit des Lebens wählen, wofern nur von den Erlebnissen des Traumtages (den 'rezenten' Eindrücken) zu diesen früheren ein Gedankenfaden reicht."(182)

Waarom die voorkeur voor recente indrukken? vraagt Freud dan. Hij geeft een voorbeeld (de 'Botanische monografie-droom') waarin Freud allerlei details aanvoert die overdag in zijn gedachten zaten en al of niet vertekend in de droom terugkeren.

"Wenn ich den Sinn des Traumes, wie es einzig richtig ist, nach dem latenten, durch die Analyse zutage geförderten Inhalt beurteile, so bin ich unversehens zu einer neuen und wichtigen Erkenntnis gelangt. Ich sehe das Rätsel zerfallen, daß der Traum sich nur mit den wertlosen Brocken des Tageslebens beschäftigt; ich muß auch der Behauptung widersprechen, daß das Seelenleben des Wachens sich in den Traum nicht fortsetzt und der Traum dafür psychische Tätigkeit an läppisches Material verschwendet. Das Gegenteil ist wahr; was uns bei Tage in Anspruch genommen hat, beherrscht auch die Traumgedanken, und wir geben uns die Mühe zu träumen nur bei solchen Materien, welche uns bei Tage Anlaß zum Denken geboten hätten."(187)

Die details laten allerlei verbindingen toe, bij andere details zouden andere verbindingen in de droom naar voren gekomen zijn (189). De werkelijk belangrijke belevingen van de dag kunnen door 'Verschiebung' gemaskeerd worden met verbonden details die geen bijzondere betekenis hebben, behalve dan dat ze verbindingen in die richting toelaten (190-191). Zijn er meer psychisch belangrijke belevingen geweest, dan smeedt de droomarbeid ze tot een eenheid.

"Auf Grund vieler ähnlicher Erfahrungen muß ich den Satz aufstellen, daß für die Traumarbeit eine Art von Nötigung besteht, alle vorhandenen Traumreizquellen zu einer Einheit im Traume zusammenzusetzen."(192)

De samenvatting van de mogelijkheden voor die 'Nötigung' staat op 193b. De eerder gestelde vraag - waarom dromen een voorkeur voor recente indrukken hebben - wordt niet nu maar pas later beantwoord (194).

Wat nu met elementen uit vroegere levensperioden?

"Es gibt nun einen Einwand, welcher die letzten Schlußfolgerungen umzustoßen droht. Wenn indifferente Eindrücke nur, solange sie rezent sind, in den Trauminhalt gelangen können, wie kommt es, daß wir im Trauminhalt auch Elemente aus früheren Lebensperioden vorfinden, die zur Zeit, da sie rezent waren – nach Strümpells Worten –, keinen psychischen Wert besaßen, also längst vergessen sein sollten, Elemente also, die weder frisch noch psychisch bedeutsam sind?"(194)

Daar is de verschuiving al in de jeugd opgetreden en op die manier in het geheugen gefixeerd (195).

[Dat hele idee 'verschuiving' of 'maskering' of 'vervanging' of hoe Freud het ook noemt, is natuurlijk levensgevaarlijk. Het geeft alle gelegenheid tot 'hininterpretieren'. Ik heb door die 'technieken' regelmatig het gevoel dat Freud wel erg gemakkelijk dingen aan elkaar kletst.]

"Die Lösung lautet nämlich, daß die Verschiebung, welche das psychisch wichtige Material durch indifferentes ersetzt (für das Träumen wie für das Denken), hier bereits in jenen frühen Lebensperioden stattgefunden hat und seither im Gedächtnis fixiert worden ist."(194-195)

"Aus den vorstehenden Erörterungen wird man mit Recht schließen, daß ich die Behauptung aufstelle, es gebe keine indifferenten Traumerreger, also auch keine harmlosen Träume."(195)

[Een vreemd argument. De oorspronkelijke stelling laat in ieder geval toe dat 'recente indrukken ' in de droom terugkomen die herinneren aan vroegere levensperioden. Dat zegt Freud impliciet zélf op p.182. Maar nu kan de verschuiving in de droom ineens indifferent materiaal van vroeger tot psychisch belangrijk materiaal omvormen. Dit blijft vaag omdat heel de achterliggende theorie ontbreekt. Hoe dan ook: er zijn geen "indifferente Traumerreger"(195): alles uit het beleven van de dag kan in een droom belangrijk worden. En onschuldige dromen zijn er niet, zoals Freud met voorbeelden wil laten zien (195-200). Alleen zie je precies aan deze voorbeelden hoe gemakkelijk Freud alles in een bepaalde richting duidt en hoe problematisch die duiding is. Ik kan me niet voorstellen dat zijn collega's erg onder de indruk waren.]

(201) B. Das Infantile als Traumquelle

Vervolgens gaat Freud nu echt naar indrukken van de vroegste levensjaren. Het is opvallend dat materiaal van vroeger - dat we ons overdag niet kunnen herinneren - tijdens onze dromen zo'n grote rol speelt. Zelfs wensen van vroeger kunnen tot dromen aanleiding geven.

"Als dritte unter den Eigentümlichkeiten des Trauminhaltes haben wir mit allen Autoren (bis auf Robert) angeführt, daß im Traume Eindrücke aus den frühesten Lebensaltern erscheinen können, über welche das Gedächtnis im Wachen nicht zu verfügen scheint."(201)

"Wendet man sich nun von dem manifesten Trauminhalt zu den Traumgedanken, welche erst die Analyse aufdeckt, so kann man mit Erstaunen die Mitwirkung von Kindheitserlebnissen auch bei solchen Träumen konstatieren, deren Inhalt keine derartige Vermutung erweckt hätte."(202)

"Man wird etwa den Zweifel aufwerfen, ob diese Erinnerung wirklich an der Gestaltung des Trauminhalts Anteil genommen hat, ob nicht vielmehr die Arbeit der Analyse eine Beziehung erst nachträglich herstellt."(203)

[Ja, precies, die vraag stel ik eigenlijk de hele tijd. Als je iets latents achter iets manifests aanneemt, iets dat ook nog eens niet kenbaar is voor iemand zelf, dan zul je toch werkelijk heel overtuigend moeten bewijzen dat het er is. Elke keer is het argument dan dat de patiënt zelf ineens inziet dat dat latente er is - "die sofort als getreue Erinnerung erkannt wurde"(209) - en dat de therapeut er nooit in slaagt zoiets aan te praten. Nou, ik weet niet, hoor, hoe betrouwbaar dit allemaal is blijft de vraag.]

Hoe weten we dus dat de droom werkelijk verwijst naar vroegere levensjaren? Soms zijn er directe herinneringen in de manifeste droominhoud. Freud geeft een voorbeeld met een herinnering. Meestal blijkt echter pas bij de droomanalyse dat er sprake is van kinderscenes.

"Je tiefer man sich in die Analyse der Träume einläßt, desto häufiger wird man auf die Spur von Kindheitserlebnissen geführt, welche im latenten Trauminhalt eine Rolle als Traumquellen spielen."(209)

Over hoe betrouwbaar dat is zegt Freud:

"In der Regel freilich ist die Infantilszene im manifesten Trauminhalt nur durch eine Anspielung vertreten und muß durch Deutung aus dem Traum entwickelt werden. Die Mitteilung solcher Beispiele kann nicht sehr beweiskräftig ausfallen, weil ja für diese Kindererlebnisse meistens jede andere Gewähr fehlt; sie werden, wenn sie in ein frühes Alter fallen, von der Erinnerung nicht mehr anerkannt. Das Recht, überhaupt aus Träumen auf solche Kindererlebnisse zu schließen, ergibt sich bei der psychoanalytischen Arbeit aus einer ganzen Reihe von Momenten, die in ihrem Zusammenwirken verläßlich genug erscheinen [mijn nadruk]. Zum Zwecke der Traumdeutung aus ihrem Zusammenhange gerissen, werden solche Zurückführungen auf Kindererlebnisse vielleicht wenig Eindruck machen, besonders da ich nicht einmal alles Material mitteile, auf welches sich die Deutung stützt. Indes will ich mich darum von der Mitteilung nicht abhalten lassen."(209-210)

[Maar als dat zo is, kunnen we niets controleren van wat Freud hier beschrijft, omdat hij altijd maar een deel van zijn indrukken en van de context kan geven en omdat voor ons als lezer dus een groot deel van die momenten ontbreken die - misschien - duidelijk maken dat Freud geen onzin uitkraamt.]

Freud probeert overigens steeds te voorkomen om uit een analyse van dromen van hysterici conclusies te trekken voor alle dromen in het algemeen (214 en elders)

.

Conclusie op 227: In de manifeste droominhoud wordt altijd aangesloten bij het recent beleefde, in de latente droominhoud bij het oudst beleefde. Hoewel Freud hier nog spreekt van een vermoeden dat moeilijk te bewijzen is. Methodisch is het bijv. een probleem dat dromen vaak meerduidig zijn, dat meerdere wensen tegelijk een rol spelen, of dat er lagen zijn waarbij de jeugdherinneringen en dergelijke pas via omwegen gevonden worden.

"Wenn ich diesen Gedanken verallgemeinern dürfte, so käme jedem Traum in seinem manifesten Inhalt eine Anknüpfung an das rezent Erlebte zu, in seinem latenten Inhalt aber eine Anknüpfung an das älteste Erlebte, von dem ich bei der Analyse der Hysterie wirklich zeigen kann, daß es im guten Sinne bis auf die Gegenwart rezent geblieben ist. Diese Vermutung erscheint aber noch recht schwer erweislich; ich werde auf die wahrscheinliche Rolle frühester Kindheitserlebnisse für die Traumbildung noch in anderem Zusammenhange (Abschnitt VII) zurückkommen müssen."(227)

"Ein anderes Ergebnis der letzten Traumanalysen will ich aber gleich hier hervorheben. Der Traum erscheint häufig mehrdeutig; es können nicht nur, wie Beispiele zeigen, mehrere Wunscherfüllungen nebeneinander in ihm vereinigt sein; es kann auch ein Sinn, eine Wunscherfüllung die andere decken, bis man zuunterst auf die Erfüllung eines Wunsches aus der ersten Kindheit stößt, und auch hier wieder die Erwägung, ob in diesem Satze das »häufig« nicht richtiger durch »regelmäßig« zu ersetzen ist."(227)

(228) C. Die somatischen Traumquellen

De derde materiaalbron die Freud bespreekt is het lichaam. Freud vat eerst samen wat in Hf. I naar voren kwam. Hij bespreekt meteen ook de al gerezen twijfels en onderbouwt nog eens de "Unzulänglichkeit der Lehre von den somatischen Traumreizen"(231)

:

--de rijke voorstellingsinhoud van de droom kan niet alleen uit prikkels van buiten voortkomen;
--de prikkels zijn als zodanig niet direct in de droom te vinden, en bovendien reageert de 'wahrnehmende Seele" (Freud op 229) nogal wisselvallig op die prikkels: dezelfde prikkels leiden tot allerlei verschillende droominhouden en de vraag is dus waarom dat zo is;
--die prikkels leiden heel vaak niet tot verwerking in dromen, met andere woorden: dromen moeten (ook) andere oorzaken hebben; hetzelfde geldt voor prikkels van binnenuit zoals van inwendige organen, die wel in dromen worden gesymboliseerd, maar daarvan niet per se de oorzaak hoeven te vormen.

Freud's conclusie is te vinden op 235-236: het materiaal van de droom wordt ontleend aan de recente indrukken van de dag (belevingen, herinneringen), maar dus ook aan de zeer recente actuele indrukken op somatisch vlak tijdens de slaap (zenuwprikkels, orgaanprikkels). Al die indrukken worden in de droom naar een dieper liggende wens omgevormd. Volgen weer voorbeelden die moeten laten zien dat eerdere ideeën over de oorzaken van droominhouden (de prikkels van buiten, van binnen) niet in tegenspraak zijn met Freuds theorie.

"Es schafft uns nun nicht viel Verlegenheit vorherzusagen, was geschehen wird, wenn zu diesen Erinnerungsaktualitäten neues Material an Sensationen während des Schlafzustandes hinzutritt. Diese Erregungen erlangen wiederum eine Wichtigkeit für den Traum dadurch, daß sie aktuell sind; sie werden mit den anderen psychischen Aktualitäten vereinigt, um das Material für die Traumbildung abzugeben. Die Reize während des Schlafes werden, um es anders zu sagen, in eine Wunscherfüllung verarbeitet, deren andere Bestandteile die uns bekannten psychischen Tagesreste sind. Diese Vereinigung muß nicht vollzogen werden; wir haben ja gehört, daß gegen körperliche Reize während des Schlafes mehr als eine Art des Verhaltens möglich ist.() Das Wesen des Traumes wird nicht verändert, wenn zu den psychischen Traumquellen somatisches Material hinzutritt; er bleibt eine Wunscherfüllung, gleichgültig wie deren Ausdruck durch das aktuelle Material bestimmt wird."(235-236)

"In gewissem Sinne sind alle Träume – Bequemlichkeitsträume; sie dienen der Absicht, den Schlaf fortzusetzen, anstatt zu erwachen. Der Traum ist der Wächter des Schlafes, nicht sein Störer."(240)

"Der Wunsch zu schlafen (auf den sich das bewußte Ich eingestellt hat und der nebst der Traumzensur und der später zu erwähnenden »sekundären Bearbeitung« dessen Beitrag zum Träumen darstellt) muß so als Motiv der Traumbildung jedesmal eingerechnet werden, und jeder gelungene Traum ist eine Erfüllung desselben."(241)

"Das Seelenleben verfügt auch über Wünsche, deren Erfüllung Unlust hervorruft, was ein Widerspruch scheint, aber durch die Berufung auf das Vorhandensein zweier psychischer Instanzen und die zwischen ihnen bestehende Zensur erklärlich wird."(242)

Binnen dit kader komt Freud dus terug op de kwestie van de twee systemen: verdringing en onderdrukking van wensen van het eerste systeem door het tweede systeem: censuur. Onlust ontstaat wanneer een onderdrukte wens toch de censuur van het tweede systeem weet te passeren (242o). Somatische onlustgevoelens worden daarbij verwerkt. Angstdromen kunnen het gevolg zijn, vooral wanneer de verdrongen wensen van seksuele aard zijn. Uiteindelijk kan de onlust zelfs zo groot worden, dat men wakker wordt.

[Hoe kan het, zo vraag ik me dan af, dat het passeren van de censuur onlust met zich meebrengt? Is het bewustzijn in staat om de dieper liggende verdrongen wensen te herkennen ondanks alle vermomming? Of is dat onlustgevoel simpelweg gekoppeld aan het sterke werken van de censurerende instantie? Hoe sterker de verdrongen wensen, hoe sterker de verdringing moet zijn, hoe moeilijker het voor het droommateriaal wordt om in de droom opgenomen te worden. Is het die innerlijke strijd die de onlustgevoelens oplevert en niet het passeren van de censuur?]

(247) D. Typische Träume

Tenslotte besteed Freud een paragraaf aan typische dromen. Dat zijn dromen die bijna iedereen op dezelfde manier droomt.

"Wir sind im allgemeinen nicht imstande, den Traum eines anderen zu deuten, wenn derselbe uns nicht die hinter dem Trauminhalt stehenden unbewußten Gedanken ausliefern will, und dadurch wird die praktische Verwertbarkeit unserer Methode der Traumdeutung schwer beeinträchtigt.[1] Nun gibt es aber, so recht im Gegensatz zu der sonstigen Freiheit des einzelnen, sich seine Traumwelt in individueller Besonderheit auszustatten und dadurch dem Verständnis der anderen unzugänglich zu machen, eine gewisse Anzahl von Träumen, die fast jedermann in derselben Weise geträumt hat, von denen wir anzunehmen gewohnt sind, daß sie auch bei jedermann dieselbe Bedeutung haben. Ein besonderes Interesse wendet sich diesen typischen Träumen auch darum zu, weil sie vermutlich bei allen Menschen aus den gleichen Quellen stammen, also besonders gut geeignet scheinen, uns über die Quellen der Träume Aufschluß zu geben.
Wir werden also mit ganz besonderen Erwartungen darangehen, unsere Technik der Traumdeutung an diesen typischen Träumen zu versuchen, und uns nur sehr ungern eingestehen, daß unsere Kunst sich gerade an diesem Material nicht recht bewährt. Bei der Deutung der typischen Träume versagen in der Regel die Einfälle des Träumers, die uns sonst zum Verständnis des Traumes geleitet haben, oder sie werden unklar und unzureichend, so daß wir unsere Aufgabe mit ihrer Hilfe nicht lösen können."(247)

Behalve dan, zegt de noot uit 1925 daar, wanneer de droom veel symbolische elementen bevat. Dan heb je het associatiemateriaal van de dromer minder nodig, omdat je je van een hulpmethode kunt bedienen.

Bij typische dromen is opvallend dat er weinig associatiemateriaal naar voren komt. Wat voor dromen horen daarbij?

Het naakt-zijn

Freud stelt dat schaamte het begeleidende gevoel moet zijn om de droom typisch te maken en dat de graad van naaktheid zeer uiteenloopt [nou, het lijkt er eerder op dat niemand zegt dat hij naakt is als je p. p.248 leest]. De relatie met ervaringen uit de jeugd is duidelijk, vindt hij:

"Der Zusammenhang, in welchem solche Träume während meiner Analysen bei Neurotikern auftreten, läßt nämlich keinen Zweifel darüber, daß dem Traume eine Erinnerung aus der frühesten Kindheit zugrunde liegt. Nur in unserer Kindheit gab es die Zeit, daß wir in mangelhafter Bekleidung von unseren Angehörigen wie von fremden Pflegepersonen, Dienstmädchen, Besuchern gesehen wurden, und wir haben uns damals unserer Nacktheit nicht geschämt. An vielen Kindern kann man noch in späteren Jahren beobachten, daß ihre Entkleidung wie berauschend auf sie wirkt, anstatt sie zur Scham zu leiten. Sie lachen, springen herum, schlagen sich auf den Leib, die Mutter oder wer dabei ist, verweist es ihnen, sagt: Pfui, das ist eine Schande, das darf man nicht. Die Kinder zeigen häufig Exhibitionsgelüste; man kann kaum durch ein Dorf in unseren Gegenden gehen, ohne daß man einem zwei- bis dreijährigen Kleinen begegnete, welches vor dem Wanderer, vielleicht ihm zu Ehren, sein Hemdchen hochhebt."(249-250)

"Diese der Scham entbehrende Kindheit erscheint unserer Rückschau später als ein Paradies, und das Paradies selbst ist nichts anderes als die Massenphantasie von der Kindheit des einzelnen. Darum sind auch im Paradies die Menschen nackt und schämen sich nicht voreinander, bis ein Moment kommt, in dem die Scham und die Angst erwachen, die Vertreibung erfolgt, das Geschlechtsleben und die Kulturarbeit beginnt. In dieses Paradies kann uns nun der Traum allnächtlich zurückführen; wir haben bereits der Vermutung Ausdruck gegeben, daß die Eindrücke aus der ersten Kindheit (der prähistorischen Periode bis etwa zum vollendeten dritten Jahr) an und für sich, vielleicht ohne daß es auf ihren Inhalt weiter ankäme, nach Reproduktionen verlangen, daß deren Wiederholung eine Wünscherfüllung ist. Die Nacktheitsträume sind also Exhibitionsträume."(250)

De droom leidt tot een onlustgevoel - en dan komen we weer op het eerdere probleem van de wensdroom en pijnlijke associaties:

"Die peinliche Empfindung des Traums ist ja die Reaktion des zweiten psychischen Systems dagegen, daß der von ihr verworfene Inhalt der Exhibitionsszene dennoch zur Vorstellung gelangt ist. Um sie zu ersparen, hätte die Szene nicht wieder belebt werden dürfen."(251)

De dood van dierbare personen

Weer onderscheidt Freud in verdriet voelen of niet (net in: schaamte of niet). Bij 'geen verdriet' is er geen sprake van een typische droom.

"Anders die Träume, in denen der Tod einer geliebten verwandten Person vorgestellt und dabei schmerzlicher Affekt verspürt wird. Diese bedeuten, was ihr Inhalt besagt, den Wunsch, daß die betreffende Person sterben möge, und da ich hier erwarten darf, daß sich die Gefühle aller Leser und aller Personen, die Ähnliches geträumt haben, gegen meine Auslegung sträuben werden, muß ich den Beweis auf der breitesten Basis anstreben."(254)

[Merkwaardige keuze, eigenlijk, dat je in die dromen iemand zou dood wensen. Het zou ook een wensdroom kunnen zijn waarin je iemand die overleed graag weer levend zou zien en er verdriet bij voelt omdat dat onmogelijk is. Zoals zo vaak is er geen enkel argument voor die specifieke keuze van Freud en dat geeft te denken over de controleerbaarheid van alles wat hij beweert.]

Freud legt een samenhang met situaties uit de jeugd, waarbij er sprake was van doodswensen tegenover broers of zussen of - meestal - de ouder van hetzelfde geslacht.

"Fassen wir zunächst das Verhältnis der Kinder zu ihren Geschwistern ins Auge. Ich weiß nicht, warum wir voraussetzen, es müsse ein liebevolles sein, da doch die Beispiele von Geschwisterfeindschaft unter Erwachsenen in der Erfahrung eines jeden sich drängen und wir so oft feststellen können, diese Entzweiung rühre noch aus der Kindheit her oder habe von jeher bestanden. Aber auch sehr viele Erwachsene, die heute an ihren Geschwistern zärtlich hängen und ihnen beistehen, haben in ihrer Kindheit in kaum unterbrochener Feindschaft mit ihnen gelebt.() Das Kind ist absolut egoistisch, es empfindet seine Bedürfnisse intensiv und strebt rücksichtslos nach ihrer Befriedigung, insbesondere gegen seine Mitbewerber, andere Kinder, und in erster Linie gegen seine Geschwister. Wir heißen das Kind aber darum nicht »schlecht«, wir heißen es »schlimm«; es ist unverantwortlich für seine bösen Taten vor unser Urteil wie vor dem Strafgesetz. Und das mit Recht; denn wir dürfen erwarten, daß noch innerhalb von Lebenszeiten, die wir der Kindheit zurechnen, in dem kleinen Egoisten die altruistischen Regungen und Moral erwachen werden, daß, mit Meynert zu reden, ein sekundäres Ich das primäre überlagern und hemmen wird."(255-256)

"Viele Personen also, die heute ihre Geschwister lieben und sich durch ihr Hinsterben beraubt fühlen würden, tragen von früher her böse Wünsche gegen dieselben in ihrem Unbewußten, welche sich in Träumen zu realisieren vermögen."(256)

[De vraag is weer of die concurrentie tussen - met name oudere en jongere pasgeboren - kinderen nu feitelijk zo waar is. Dat dat af en toe voorkomt is een, dat het een trend is is heel wat anders.]

"Wenn nun der Todeswunsch des Kindes gegen seine Geschwister erklärt wird durch den Egoismus des Kindes, der es die Geschwister als Mitbewerber auffassen läßt, wie soll sich der Todeswunsch gegen die Eltern erklären, die für das Kind die Spender von Liebe und Erfüller seiner Bedürfnisse sind, deren Erhaltung es gerade aus egoistischen Motiven wünschen sollte?
Zur Lösung dieser Schwierigkeit leitet uns die Erfahrung, daß die Träume vom Tode der Eltern überwiegend häufig den Teil des Elternpaares betreffen, der das Geschlecht des Träumers teilt, daß also der Mann zumeist vom Tode des Vaters, das Weib vom Tode der Mutter träumt. Ich kann dies nicht als regelmäßig hinstellen, aber das Überwiegen in dem angedeuteten Sinne ist so deutlich, daß es eine Erklärung durch ein Moment von allgemeiner Bedeutung fordert. Es verhält sich – grob ausgesprochen – so, als ob eine sexuelle Vorliebe sich frühzeitig geltend machen würde, als ob der Knabe im Vater, das Mädchen in der Mutter den Mitbewerber in der Liebe erblickte, durch dessen Beseitigung ihm nur Vorteil erwachsen kann."(260-261)

Freud vindt dat er te mooi gedacht wordt over de verhoudingen tussen ouders en kinderen. Wanneer hij naar vader en zoon kijkt:

"Die dunklen Nachrichten, die in Mythologie und Sage aus der Urzeit der menschlichen Gesellschaft auf uns gekommen sind, geben von der Machtfülle des Vaters und von der Rücksichtslosigkeit, mit der sie gebraucht wurde, eine unerfreuliche Vorstellung. () Noch in unserer bürgerlichen Familie pflegt der Vater durch die Verweigerung der Selbstbestimmung und der dazu nötigen Mittel an den Sohn dem natürlichen Keim zur Feindschaft, der in dem Verhältnisse liegt, zur Entwicklung zu verhelfen. Der Arzt kommt oft genug in die Lage zu bemerken, daß der Schmerz über den Verlust des Vaters beim Sohne die Befriedigung über die endlich erlangte Freiheit nicht unterdrücken kann."(261-262)

En wat betreft moeder en dochter:

"Die Anlässe zu Konflikten zwischen Tochter und Mutter ergeben sich, wenn die Tochter heranwächst und in der Mutter die Wächterin findet, während sie nach sexueller Freiheit begehrt, die Mutter aber durch das Aufblühen der Tochter gemahnt wird, daß für sie die Zeit gekommen ist, sexuellen Ansprüchen zu entsagen."(262)

[Merkwaardige stelling. Waarom zou het daar niet om macht gaan?]

"Mit einer alle Zweifel ausschließenden Sicherheit bestätigt sich diese Vermutung für die Psychoneurotiker bei den mit ihnen vorgenommenen Analysen. Man lernt hiebei, daß sehr frühzeitig die sexuellen Wünsche des Kindes erwachen – soweit sie im keimenden Zustande diesen Namen verdienen – und daß die erste Neigung des Mädchens dem Vater, die ersten infantilen Begierden des Knaben der Mutter gelten. Der Vater wird somit für den Knaben, die Mutter für das Mädchen zum störenden Mitbewerber, und wie wenig für das Kind dazugehört, damit diese Empfindung zum Todeswunsch führe, haben wir bereits für den Fall der Geschwister ausgeführt. Die sexuelle Auswahl macht sich in der Regel bereits bei den Eltern geltend; ein natürlicher Zug sorgt dafür, daß der Mann die kleinen Töchter verzärtelt, die Frau den Söhnen die Stange hält, während beide, wo der Zauber des Geschlechts ihr Urteil nicht verstört, mit Strenge für die Erziehung der Kleinen wirken. Das Kind bemerkt die Bevorzugung sehr wohl und lehnt sich gegen den Teil des Elternpaares auf, der sich ihr widersetzt."(262)

"Das Altertum hat uns zur Unterstützung dieser Erkenntnis einen Sagenstoff überliefert, dessen durchgreifende und allgemeingültige Wirksamkeit nur durch eine ähnliche Allgemeingültigkeit der besprochenen Voraussetzung aus der Kinderpsychologie verständlich wird.
Ich meine die Sage vom König Ödipus und das gleichnamige Drama des Sophokles, Ödipus, der Sohn des Laïos, Königs von Theben, und der Jokaste, wird als Säugling ausgesetzt, weil ein Orakel dem Vater verkündet hatte, der noch ungeborene Sohn werde sein Mörder sein.()
Die Handlung des Stückes besteht nun in nichts anderem als in der schrittweise gesteigerten und kunstvoll verzögerten Enthüllung – der Arbeit einer Psychoanalyse vergleichbar –, daß Ödipus selbst der Mörder des Laïos, aber auch der Sohn des Ermordeten und der Jokaste ist.(265-266)

"König Ödipus, der seinen Vater Laïos erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit."(267)

"Der Traum, mit der Mutter sexuell zu verkehren, wird ebenso wie damals auch heute vielen Menschen zuteil, die ihn empört und verwundert erzählen. Er ist, wie begreiflich, der Schlüssel der Tragödie und das Ergänzungsstück zum Traum vom Tod des Vaters."(268)

Uit de noten:

"Zusatz 1914: Keine der Ermittlungen der psychoanalytischen Forschung hat so erbitterten Widerspruch, ein so grimmiges Sträuben und – so ergötzliche Verrenkungen der Kritik hervorgerufen wie dieser Hinweis auf die kindlichen, im Unbewußten erhalten gebliebenen Inzestneigungen. Die letzte Zeit hat selbst einen Versuch gebracht, den Inzest, allen Erfahrungen trotzend, nur als »symbolisch« gelten zu lassen. Eine geistreiche Überdeutung des Ödipusmythus gibt, auf einer Briefstelle Schopenhauers fußend, Ferenczi (1912). – Zusatz 1919: Der hier zuerst in der Traumdeutung berührte »Ödipuskomplex« hat durch weitere Studien eine ungeahnt große Bedeutung für das Verständnis der Menschheitsgeschichte und der Entwicklung von Religion und Sittlichkeit gewonnen. (S. Totem und Tabu, 1912–13.)"(267-268)

[Dit is dus inderdaad een eerste weergave van het van het oedipuscomplex. Op deze bladzijden heeft Freud het in het begin nog over jongens / vaders en over meisjes / moeders, maar vanaf het punt dat hij over de oedipusmythe schrijft verandert dat, want dan is er in de lijn van de mythe alleen nog maar sprake van een rivaliteit tussen zoon en vader om het winnen van de moeder. Ook Hamlet van Shakespeare dient hier als illustratie en is gericht op de vader-zoon-relatie. Een paar opmerkingen: 1/ dit is eigenlijk de eerste keer dat Freud zo uitgebreid naar literair werk grijpt; 2/ in het begin voert Freud zowel seksuele motieven als machtsmotieven aan, maar verderop in dit stuk lijkt het alleen nog over seksuele motieven te gaan; 3/ Freud vindt mannen blijkbaar interessanter dan vrouwen, want de verhoudingen tussen vaders en dochters / moeders en dochters verdwijnt al gauw naar de achtergrond - ik vind dat nogal typisch voor Freud, iets wat zijn dubieuze rol tegenover vrouwen (en dus mannen!) illustreert.]

Andere typische dromen zijn: het met behagen vliegen, of met angtgevoelens vallen, examendromen. Freud kent ze niet van eigen dromen en heeft onvoldoende materiaal voor een verdere uitwerking

.

(280) VI. Die Traumarbeit

Freud begint met een inleiding waarin hij zijn positie bepaalt ten aanzien van anderen vanuit het onderscheid manifeste droominhoud (="Trauminhalt") - latente droomgedachte (="Traumgedanken").

"An uns tritt darum auch als neu eine Aufgabe heran, die es vordem nicht gegeben hat, die Aufgabe, die Beziehungen des manifesten Trauminhalts zu den latenten Traumgedanken zu untersuchen und nachzuspüren, durch welche Vorgänge aus den letzteren der erstere geworden ist."(280)

Hij vergelijkt vervolgens beide met twee talen waarbij we de droominhoud moeten zien als een rebus die vertaald moet worden in de taal van de droomgedachte.

"Die Traumgedanken sind uns ohne weiteres verständlich, sobald wir sie erfahren haben."(280)

[Dat laatste is nogal een optimistische kijk op het analyse- / duidingsproces. Freud gaat er blijkbaar vanuit dat de droomgedachte in alle duidelijkheid gereconstrueerd kan worden en dan ook nog eens aanvaardbaar en genezend is voor de patiënt.]

(282) A. Die Verdichtungsarbeit

Wat gebeurt er nu in de droomarbeid, welke processen treden op? In de eerste plaats verdichting: de droominhoud bevat in heel beknopte vorm een zeer uitgebreide droomgedachte (denk weer aan de vergelijking met de rebus). Freud leidt dat af uit de omvangrijke analyse die je van een droom krijgt - twaalf kantjes analyse bij een half kantje droom, zoals hij aanduidt.

"Der Traum ist knapp, armselig, lakonisch im Vergleich zu dem Umfang und zur Reichhaltigkeit der Traumgedanken."(282)

[Dat is een beetje te simpel naar mijn smaak. De analyse is toch heel wat anders dan de droomgedachte. De laatste kan simpelweg zoiets zijn als 'ik wil met de vrouw van de buurman naar bed', de verdichting kan een enorme hoeveelheid maskering zijn die leidt tot een uitgebreide droominhoud, terwijl de droomgedachte heel eenvoudig is. Dan zouden de zaken juist andersom liggen. Freud's metafoor is te zwak, want je kunt net zo goed zeggen dat alle associaties en herinneringsketens van de droominhoud slechts de weg zijn naar die ene simpele droomgedachte, een noodzakelijke weg omdat er nu eenmaal weerstanden overwonnen moeten worden.
En waarom heeft Freud het eigenlijk over droomgedachte, onbewust denken en zo? Kan zo'n wens niet gedachteloos, maar gevoelsmatig zeer intens aanwezig zijn? Dan is er helemaal geen sprake meer van uitgebreidheid. Je kunt - dat is de conclusie - pas van verdichting spreken wanneer je uitgaat van
--in taal vervatte droomgedachten - bv. uitgesproken en opgeschreven tijdens de analyse) waar sprake is van van uitgebreidheid (meer of minder woorden);
--en van analyse = droomgedachte = al het associatieve materiaal.
Freud doet dat, ik zou dat nooit doen. Voor mijn gevoel wordt het idee dat er in de therapie gepraat wordt dan alles bepalend, terwijl dat bij de persoon op zichzelf helemaal niet talig hoeft te verlopen. Pas in de therapie moet de patiënt alles onder woorden gaan brengen. Je krijgt dan heel andere werkelijkheden.]

Freud geeft een reeks methodisch belangrijke opmerkingen:

"Wir haben bereits anführen müssen, daß man eigentlich niemals sicher ist, einem Traum vollständig gedeutet zu haben; selbst wenn die Auslösung befriedigend und lückenlos erscheint, bleibt es doch immer möglich, daß sich noch ein anderer Sinn durch denselben Traum kundgibt. Die Verdichtungsquote ist also – strenggenommen – unbestimmbar."(282)

"Angesichts der überreichen Menge von Einfällen, welche die Analyse zu jedem einzelnen Element des Trauminhaltes beibringt, wird sich bei manchem Leser der prinzipielle Zweifel regen, ob man denn all das, was einem bei der Analyse nachträglich einfällt, zu den Traumgedanken rechnen darf, d.h. annehmen darf, all diese Gedanken seien schon während des Schlaf zustandes tätig gewesen und hätten an der Traumbildung mitgewirkt? Ob nicht vielmehr während des Analysierens neue Gedankenverbindungen entstehen, die an der Traumbildung unbeteiligt waren? Ich kann diesem Zweifel nur bedingt beitreten."(283)

[Ik kan niet zeggen dat Freuds antwoord erg overtuigend is. Hij wijst op samenhangen die onmiskenbaar zijn en dat kernzaken ook onmiskenbaar opduiken (in die zin dat je meteen zeker weet dat dat het is). Het zijn als het ware intuïtieve constateringen, gebaseerd dus op de inschattingen van de psychoanalyticus. Maar de ene analyticus is de andere niet, vermogens om te interpreteren lopen uiteen, sensitiviteit voor beelden en symbolen en gevoelens loopt uiteen. Hoe zeker is een duiding dan?]

"Die Tatsache aber, daß die Traumbildung auf einer Verdichtung beruht, steht unerschütterlich fest. Wie kommt diese Verdichtung nun zustande?"(284)

Eerste principe: door het weglaten van details ("Auslassung")

.

"Diese Einsicht ist, wie wir bald finden werden, eine sehr mangelhafte. Doch fußen wir zunächst auf ihr und fragen uns weiter: Wenn nur wenige Elemente aus den Traumgedanken in den Trauminhalt gelangen, welche Bedingungen bestimmen die Auswahl derselben?"(284)

Als voorbeeld weer de droom van de 'botanische Monographie'.

[Mijn bezwaar zit denk ik voornamelijk bij dat uitwerken en accepteren van al die associaties bij elementen uit de droominhoud. Zoals dat 'botanisch' doet denken "an die Person des Professors Gärtner, an seine blühende Frau, an meine Patientin, die Flora heißt, und an die Dame, von der ich die Geschichte mit den vergessenen Blumen erzählt habe."(285) Je weet niet eens of die associaties werkelijk door de droomarbeid gemaakt worden of dat ze alleen gemaakt worden door degenen die de droominhoud analyseert. Achteraf al die associaties hebben zegt eigenlijk niets over wat de droomarbeid zit te doen, er bestaat geen noodzakelijke relatie tussen.]

"»Botanisch« ist also ein wahrer Knotenpunkt, in welchem für den Traum zahlreiche Gedankengänge zusammentreffen, die, wie ich versichern kann, in jenem Gespräch mit Fug und Recht in Zusammenhang gebracht worden sind."(285)

[Twijfelachtig dit.]

"Nicht nur die Elemente des Traums sind durch die Traumgedanken mehrfach determiniert, sondern die einzelnen Traumgedanken sind, auch im Traum durch mehrere Elemente vertreten. Von einem Element des Traums führt der Assoziationsweg zu mehreren Traumgedanken, von einem Traumgedanken zu mehreren Traumelementen."(286)

[Maar hoe zou je al die associaties en herinneringsketens dan verantwoord in kaart kunnen brengen? Dat is toch de hele tijd de vraag.]

Een tweede voorbeeld, een droom van een patiënt ("Ein schöner Traum").

[Op geen enkele manier overtuigend. Ik vind die associatie naar Sappho bijvoorbeeld erg aanvechtbaar. Dat is puur iets van de therapeut. Later - p.305 - noemt hij het zelfs de Sapphodroom. Dat de patiënt dat min of meer herkent of bevestigt zegt niets over de droomarbeid. Mij lijkt toch ook dat de associaties principieel van de kant van de patiënt moeten komen.]

Een derde voorbeeld, ook weer een droom van een patiënte ("Der Käfertraum").

"Den schweren Angstzuständen entsprechend, an denen die Kranke litt, enthielten ihre Träume überreichlich sexuelles Gedankenmaterial, dessen Kenntnisnahme sie anfangs ebensosehr überraschte wie erschreckte. Da ich die Traumdeutung nicht bis zum Ende führen kann, scheint das Traummaterial in mehrere Gruppen ohne sichtbaren Zusammenhang zu zerfallen."(291)

[Dat laatste vanwege de seksuele inhoud? Om de patiënte te sparen? Dat laatste mag, maar dan is de analyse meteen onvolledig en waarschijnlijk misleidend of in ieder geval oncontroleerbaar.]

"Da aber für keinen dieser Träume die Analyse bis zum Ende geführt ist, verlohnt es sich wohl, auf einen Traum mit ausführlicher mitgeteilter Analyse einzugehen, um die Überdeterminierung des Trauminhalts an ihm zu erweisen. Ich wähle hiefür den Traum von Irmas Injektion. Wir werden an diesem Beispiel mühelos erkennen, daß die Verdichtungsarbeit bei der Traumbildung sich mehr als nur eines Mittels bedient."(293-294)

Vierde voorbeeld is opnieuw Freuds droom "Irma's Injektion". Je kunt de verdichting bv. zien aan dat Irma een "Sammelperson" is waarin dus verscheidene reëel bestaande personen samenkomen.

"Die Herstellung von Sammel- und Mischpersonen ist eines der Hauptarbeitsmittel der Traumverdichtung."(295)

"Am greifbarsten wird die Verdichtungsarbeit des Traums, wenn sie Worte und Namen zu ihren Objekten gewählt hat. Worte werden vom Traum überhaupt häufig wie Dinge behandelt und erfahren dann dieselben Zusammensetzungen wie die Dingvorstellungen. Komische und seltsame Wortschöpfungen sind das Ergebnis solcher Träume."(297)

"Die Sprachkünste der Kinder, die zu gewissen Zeiten die Worte tatsächlich wie Objekte behandeln, auch neue Sprachen und artifizielle Wortfügungen erfinden, sind für den Traum wie für die Psychoneurosen hier die gemeinsame Quelle."(303)

[Ook de analyses in deze voorbeelden vind ik erg ver gezocht. Hoe kunnen we / de analyticus weten dat ze kloppen?]

(305) B. Die Verschiebungsarbeit

"Was in den Traumgedanken offenbar der wesentliche Inhalt ist, braucht im Traum gar nicht vertreten zu sein. Der Traum ist gleichsam anders zentriert, sein Inhalt um andere Elemente als Mittelpunkt geordnet als die Traumgedanken."(305)

"Es ist ja kein Zweifel darüber, welches die höchstwertigen Elemente der Traumgedanken sind; unser Urteil sagt es uns unmittelbar."(306)

[Ja, dat moet hij natuurlijk wel vinden, want anders stort het hele bouwwerk in elkaar. Maar nog steeds is wat mij betreft nog niets bewezen. Het zijn Freuds interpretaties en associaties, maar ze overtuigen toch niet erg.]

"Es liegt nun der Einfall nahe, daß bei der Traumarbeit eine psychische Macht sich äußert, die einerseits die psychisch hochwertigen Elemente ihrer Intensität entkleidet und anderseits auf dem Wege der Überdeterminierung aus minderwertigen neue Wertigkeiten schafft, die dann in den Trauminhalt gelangen. Wenn das so zugeht, so hat bei der Traumbildung eine Übertragung und Verschiebung der psychischen Intensitäten der einzelnen Elemente stattgefunden, als deren Folge die Textverschiedenheit von Trauminhalt und Traumgedanken erscheint. Der Vorgang, den wir so supponieren, ist geradezu das wesentliche Stück der Traumarbeit: er verdient den Namen Traumverschiebung. Traumverschiebung und Traumverdichtung sind die beiden Werkmeister, deren Tätigkeit wir die Gestaltung des Traumes hauptsächlich zuschreiben dürfen.
Ich denke, wir haben es auch leicht, die psychische Macht, die sich in den Tatsachen der Traumverschiebung äußert, zu erkennen. Der Erfolg dieser Verschiebung ist, daß der Trauminhalt dem Kern der Traumgedanken nicht mehr gleichsieht, daß der Traum nur eine Entstellung des Traumwunsches im Unbewußten wiedergibt. Die Traumentstellung aber ist uns bereits bekannt; wir haben sie auf die Zensur zurückgeführt, welche die eine psychische Instanz im Gedankenleben gegen eine andere ausübt. Die Traumverschiebung ist eines der Hauptmittel zur Erzielung dieser Entstellung. Is fecit cui profuit. Wir dürfen annehmen, daß die Traumverschiebung durch den Einfluß jener Zensur, der endopsychischen Abwehr, zustande kommt."(307-308)

(309) C. Die Darstellungsmittel des Traums

Over Freuds werkwijze:

"Vorher möchte ich, selbst auf die Gefahr hin, daß wir auf unserem Wege haltzumachen scheinen, einen ersten Blick auf die Vorgänge bei der Ausführung der Traumdeutung werfen. Ich verhehle mir nicht, daß es am ehesten gelingen würde, dieselben klarzustellen und ihre Zuverlässigkeit gegen Einwendungen zu sichern, wenn ich einen einzelnen Traum zum Muster nehme, seine Deutung entwickle, wie ich es in Abschnitt II bei dem Traum von Irmas Injektion gezeigt habe, dann aber die Traumgedanken, die ich aufgedeckt habe, zusammenstelle und nun die Bildung des Traums aus ihnen rekonstruiere, also die Analyse der Träume durch eine Synthese derselben ergänze."(309)

[De droomgedachte wordt dus via duiding opgebouwd / samengesteld - analyse - en dan kan vervolgens ook worden gereconstrueerd hoe de droominhoud precies werd opgebouwd - synthese.]

Helaas kan ik die synthese hier niet opnemen, zegt Freud:

"Von der Synthese wüßte ich es nicht anders, als daß sie, um zu überzeugen, vollständig sein muß. Eine vollständige Synthese könnte ich nur von Träumen solcher Personen geben, die dem lesenden Publikum unbekannt sind. Da aber nur Patienten, Neurotiker, mir dazu die Mittel bieten, so muß dies Stück Darstellung des Traums einen Aufschub erfahren, bis ich – an anderer Stelle – die psychologische Aufklärung der Neurosen so weit führen kann, daß der Anschluß an unser Thema herzustellen ist."(309)

[Eh ... Waarom moet dat laatste eerst gebeuren? Er zit iets raars aan wat hier gesteld wordt. Het is een kwestie van perspectief. Ik wil weten hoe hij vanuit een droom tot de droomgedachte komt, hij wil laten zien hoe de droomgedachte leidt tot de droom. Zegt Freud nu dat hij de duiding heeft voltrokken en de droomgedachte heeft vastgesteld zonder die synthese gemaakt te hebben? Of is die synthese hier alleen maar belangrijk om het mechanisme van de droomarbeid te illustreren omwille van de theorie? Het hoofdprobleem is steeds: hoe komt Freud tot de vaststelling van de droomgedachte en hoe betrouwbaar is die vaststelling?]

"Der Traumdeutung bleibt es überlassen, den Zusammenhang wiederherzustellen, den die Traumarbeit vernichtet hat."(311)

"Durch welche Mittel vermag aber die Traumarbeit die schwer darstellbaren Relationen im Traummaterial anzudeuten? Ich werde versuchen, sie einzeln aufzuzählen."(312)

Gelijktijdigheid, ruimtelijke nabijheid, vermenging, omkering in het tegendeel vervangen bijvoorbeeld logische en causale relaties, gelijkenis, en zo verder. Vele voorbeelden van dat soort dingen.

"Es ist eine Erfahrung, von der ich keine Ausnahme gefunden habe, daß jeder Traum die eigene Person behandelt. Träume sind absolut egoistisch."(320)

"Die Intensität der Elemente hier hat mit der Intensität der Elemente dort nichts zu schaffen; es findet zwischen Traummaterial und Traum tatsächlich eine völlige »Umwertung aller psychischen Werte« statt. Gerade in einem flüchtig hingehauchten, durch kräftigere Bilder verdeckten Element des Traums kann man oft einzig und allein einen direkten Abkömmling dessen entdecken, was in den Traumgedanken übermäßig dominierte."(327)

"Die Sensation der Bewegungshemmung stellt also einen Willenskonflikt dar. Wir werden später hören, daß gerade die motorische Lähmung im Schlaf zu den fundamentalen Bedingungen des psychischen Vorgangs während des Träumens gehört."(333)

(335) D. Die Rücksicht auf die Darstellbarkeit

De droom is een presentatie ('Darstellung') van de droomgedachte, waarbij het droommateriaal van die droomgedachte via 'Traumbildung' of 'Traumarbeit' en door middel van een 'psychische Umwertung' van allerlei elementen van dat materiaal resp. door middel van 'Verdichtung' en 'Verschiebung' opgebouwd wordt tot een droom.

Dat laatste kan ook plaatsvinden met de taal, de woorden in het droommateriaal, die vaak omgezet worden in veel beeldender uitdrukkingen en in beelden überhaupt omdat de droom immers een beeldende presentatie is.

"Aber nicht nur die Darstellbarkeit, auch die Interessen der Verdichtung und der Zensur können bei diesem Tausche gewinnen. Ist erst der abstrakt ausgedrückt unbrauchbare Traumgedanke in eine bildliche Sprache umgeformt, so ergeben sich zwischen diesem neuen Ausdruck und dem übrigen Traummaterial leichter als vorher die Berührungen und Identitäten ..."(335-336)

"Trotz dieser Vielseitigkeit darf man sagen, daß die Darstellung der Traumarbeit, die ja nicht beabsichtigt, verstanden zu werden, dem Übersetzer keine größeren Schwierigkeiten zumutet als etwa die alten Hieroglyphenschreiber ihren Lesern."(337)

Weer een voorbeeld (de "Wagner-Vorstellung")

.

"Ich habe von diesem Traume absichtlich keine Analyse verlangt; mit etwas Kenntnis von den persönlichen Beziehungen der Träumerin gelang es mir, Stücke von ihm selbständig zu deuten."(338)

[Oeps ... dat mag niet, Freud ... Dat zou betekenen dat wat ze als droom vertelt wel heel gemakkelijk de droomgedachte verraadt. Maar Freud zelf wordt bij alle mogelijke dromen niet moe om te zeggen dat dat nooit zo simpel is ... Bovendien zet hij weer zijn eigen - ook hier weer bedenkelijke - associaties in de plaats van de associaties van de patiënte - de therapeut weet het beter. En tenslotte: blijkbaar is er meer informatie mogelijk of noodzakelijk om een droom goed te interpreteren dan de droom zelf. Daar heb ik hem nog niet over gehoord.]

Nog een voorbeeld: de "Blumentraum" die al eerder naar voren kwam, maar nu met allerlei woorden die iets symboliseren rondom seksualiteit.

(345) E. Die Darstellung durch Symbole im Traume. Weitere typische Träume

"Die Analyse des letzten biographischen Traums steht als Beweis dafür, daß ich die Symbolik im Traume von Anfang an erkannt habe. Zur vollen Würdigung ihres Umfangs und ihrer Bedeutung gelangte ich aber erst allmählich durch vermehrte Erfahrung und unter dem Einfluß der Arbeiten W. Stekels (1911), über die eine Äußerung hier am Platze ist."(345)

"er hatte sich einer Methode bedient, die als wissenschaftlich unzuverlässig zu verwerfen ist. Stekel fand seine Symboldeutungen auf dem Wege der Intuition, kraft eines ihm eigenen Vermögens, die Symbole unmittelbar zu verstehen. Eine solche Kunst ist aber nicht allgemein vorauszusetzen, ihre Leistungsfähigkeit ist jeder Kritik entzogen, und ihre Ergebnisse haben daher auf Glaubwürdigkeit keinen Anspruch."(345)

[Nou ... dat is precies de indruk die ik steeds bij Freud zelf krijg. Waar zitten dan de verschillen. Het zou mooi zijn als Freud dat nu meteen uit zou leggen. Maar nee ...]

Een directe vertaling van symbool naar betekenis van een droom is niet mogelijk (de "Chiffriermethode")

.

"Wir wollen uns hier darauf beschränken zu sagen, daß die Darstellung durch ein Symbol zu den indirekten Darstellungen gehört, daß wir aber durch allerlei Anzeichen gewarnt werden, die Symboldarstellung unterschiedslos mit den anderen Arten indirekter Darstellung zusammenzuwerfen, ohne noch diese unterscheidenden Merkmale in begrifflicher Klarheit erfassen zu können. In einer Reihe von Fällen ist das Gemeinsame zwischen dem Symbol und dem Eigentlichen, für welches es eintritt, offenkundig, in anderen ist es versteckt; die Wahl des Symbols erscheint dann rätselhaft."(346)

"Wenn die neueren Forschungen über den Traum seit Scherner die Anerkennung der Traumsymbolik unabweisbar gemacht haben – selbst H. Ellis bekennt sich dazu, es sei ein Zweifel nicht möglich, daß unsere Träume von Symbolik erfüllt seien –, so ist doch zuzugeben, daß die Aufgabe einer Traumdeutung durch die Existenz der Symbole im Traume nicht nur erleichtert, sondern auch erschwert wird. Die Technik der Deutung nach den freien Einfällen des Träumers läßt uns für die symbolischen Elemente des Trauminhaltes meist im Stich; eine Rückkehr zur Willkür des Traumdeuters, wie sie im Altertum geübt wurde und in den verwilderten Deutungen von Stekel wieder aufzuleben scheint, ist aus Motiven wissenschaftlicher Kritik ausgeschlossen. Somit nötigen uns die im Trauminhalt vorhandenen, symbolisch aufzufassenden Elemente zu einer kombinierten Technik, welche sich einerseits auf die Assoziationen des Träumers stützt, anderseits das Fehlende aus dem Symbolverständnis des Deuters einsetzt. Kritische Vorsicht in der Auflösung der Symbole und sorgfältiges Studium derselben an besonders durchsichtigen Traumbeispielen müssen zusammentreffen, um den Vorwurf der Willkürlichkeit in der Traumdeutung zu entkräften."(347-348)

Voobeelden van symbolen en hun (mogelijke) betekenis. Bespreking van voorbeelden bij Stekel die aanvechtbaar zijn.

"An derselben Stelle möchte ich aber nachdrücklich davor warnen, die Bedeutung der Symbole für die Traumdeutung zu überschätzen, etwa die Arbeit der Traumübersetzung auf Symbolübersetzung einzuschränken und die Technik der Verwertung von Einfällen des Träumers aufzugeben. Die beiden Techniken der Traumdeutung müssen einander ergänzen; praktisch wie theoretisch verbleibt aber der Vorrang dem zuerst beschriebenen Verfahren, das den Äußerungen des Träumers die entscheidende Bedeutung beilegt, während die von uns vorgenommene Symbolübersetzung als Hilfsmittel hinzutritt."(354)

Voorbeelden van hoe je dat volgens Freud hoort te doen.

"Das Versagen der Einfälle des Träumers gibt uns das Recht, die Deutung durch Symbolersetzung zu versuchen."(366)

[Ik ben niet erg onder de indruk van al die droominterpretaties. Ik vind de analyses allemaal maar ver gezocht. Ik begin nu die droomweergaves en -analyses te scannen, omdat ik grote twijfels voel aan de juistheid van die analyses. Ik betwijfel dat het nuttig is om dromen serieus te nemen en ze weer te geven resp. te analyseren. Ik denk dat Freud zijn vaststellen van de droomgedachte vaak ontleent aan heel andere informatie dan aan de dromen en associaties van de patiënten. Hij kent hun achtergronden, kent de roddels, heeft waarschijnlijk ook wel een redelijke mensenkennis, en komt dus op die manier tot rake typeringen die patiënten kunnen accepteren. Niet zo moeilijk in een samenleving waarin iedereen voortdurend toneel speelt en waarin met name niet over seksualiteit gesproken kan worden. Hij heeft die dromen helemaal niet nodig. En: in feite interpreteert hij helemaal niet de dromen, maar al die andere informatie en zegt dan dat dit en dat de achterliggende 'droomgedachte' vormt. Hij had ook kunnen zeggen: dat dit en dat het psychische probleem van de patiënt blijkt te zijn.]

"Es scheint, daß die sexuelle Traumsymbolik bereits eine direkte experimentelle Bestätigung gefunden hat. Phil. Dr. K. Schrötter hat 1912 über Anregung von H. Swoboda bei tief hypnotisierten Personen Träume durch einen suggestiven Auftrag erzeugt, der einen großen Teil des Trauminhalts festlegte. Wenn die Suggestion den Auftrag brachte, vom normalen oder abnormen Sexualverkehr zu träumen, so führte der Traum diese Aufträge aus, indem er an Stelle des sexuellen Materials die aus der psychoanalytischen Traumdeutung bekannten Symbole einsetzte."(376)

Koppeling aan de 'typische dromen' die eerder besproken werden.

"Je mehr man sich mit der Lösung von Träumen beschäftigt, desto bereitwilliger muß man anerkennen, daß die Mehrzahl der Träume Erwachsener sexuelles Material behandelt und erotische Wünsche zum Ausdruck bringt. Nur wer wirklich Träume analysiert, d.h. vom manifesten Inhalt derselben zu den latenten Traumgedanken vordringt, kann sich ein Urteil hierüber bilden, nie wer sich damit begnügt, den manifesten Inhalt zu registrieren (wie z.B. Näcke in seinen Arbeiten über sexuelle Träume). Stellen wir gleich fest, daß diese Tatsache uns nichts Überraschendes bringt, sondern in voller Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen der Traumerklärung steht. Kein anderer Trieb hat seit der Kindheit so viel Unterdrückung erfahren müssen wie der Sexualtrieb in seinen zahlreichen Komponenten,62 von keinem anderen erübrigen so viele und so starke unbewußte Wünsche, die nun im Schlafzustande traumerzeugend wirken. Man darf bei der Traumdeutung diese Bedeutung sexueller Komplexe niemals vergessen, darf sie natürlich auch nicht zur Ausschließlichkeit übertreiben."(387)

(395) F. Beispiele – Rechnen und Reden im Traum

Nog meer onderbouwing met voorbeelden van dromen.

"Worin die Traumarbeit besteht[23] und wie sie mit ihrem Material, den Traumgedanken, umspringt, läßt sich in lehrreicher Weise an den Zahlen und Rechnungen zeigen, die in Träumen vorkommen. Geträumte Zahlen gelten überdies dem Aberglauben als besonders verheißungsvoll. Ich werde also einige Beispiele solcher Art aus meiner Sammlung heraussuchen."(402-403)

"Dieses Stückchen Traum war mir durch die Verhältnisse der Träumerin ohne weitere Aufklärung ihrerseits verständlich."(403)

[Als het zoveelste voorbeeld waarin Freud zelf zegt dat hij gebruik maakt van zijn kennis van de persoonlijke achtergronden van de patiënt om dingen die verteld worden te begrijpen.]

(413) G. Absurde Träume – Die intellektuellen Leistungen im Traum

"Bei unseren bisherigen Traumdeutungen sind wir so oft auf das Element der Absurdität im Trauminhalt gestoßen, daß wir die Untersuchung nicht länger aufschieben wollen, woher dasselbe rührt und was es etwa bedeutet. Wir erinnern uns ja, daß die Absurdität der Träume den Gegnern der Traumschätzung ein Hauptargument bot, um im Traum nichts anderes als ein sinnloses Produkt einer reduzierten und zerbröckelten Geistestätigkeit zu sehen."(413)

Voorbeelden van absurde dromen die na analyse helemaal niet zo absurd blijken te zijn.

[Maar ja, dat is het punt: je kunt alles wat scheef is rechtpraten als je Freud heet. Ook hier zijn de interpretaties van de dromen erg creatief of simpelweg gebaseerd op andere informatie dan de droom zelf.]

"So ist der Traum oft am tiefsinnigsten, wo er am tollsten erscheint. Zu allen Zeiten pflegten die, welche etwas zu sagen hatten und es nicht gefahrlos sagen konnten, gerne die Narrenkappe aufzusetzen. Der Hörer, für den die untersagte Rede bestimmt war, duldete sie eher, wenn er dabei lachen und sich mit dem Urteil schmeicheln konnte, daß das Unliebsame offenbar etwas Närrisches sei."(429)

"Ich habe also das Problem der Absurdität des Traumes dahin aufgelöst, daß die Traumgedanken niemals absurd sind – wenigstens nicht von den Träumen geistesgesunder Menschen – und daß die Traumarbeit absurde Träume und Träume mit einzelnen absurden Elementen produziert, wenn ihr in den Traumgedanken Kritik, Spott und Hohn zur Darstellung in ihrer Ausdrucksform vorliegt."(429)

(444) H. Die Affekte im Traume

"Eine scharfsinnige Bemerkung von Stricker hat uns aufmerksam gemacht, daß die Affektäußerungen des Traums nicht die geringschätzige Art der Erledigung gestatten, mit der wir erwacht den Trauminhalt abzuschütteln pflegen: »Wenn ich mich im Traume vor Räubern fürchte, so sind die Räuber zwar imaginär, aber die Furcht ist real«, und ebenso geht es, wenn ich mich im Traume freue."(444)

"Die Analyse lehrt uns, daß die Vorstellungsinhalte Verschiebungen und Ersetzungen erfahren haben, während die Affekte unverrückt geblieben sind. Kein Wunder, daß der durch die Traumentstellung veränderte Vorstellungsinhalt zum erhalten gebliebenen Affekt dann nicht mehr paßt; aber auch keine Verwunderung mehr, wenn die Analyse den richtigen Inhalt an seine frühere Stelle eingesetzt hat."(444)

"Vergleicht man die Affekte in den Traumgedanken mit denen im Traume, so wird eines sofort klar: Wo sich im Traume ein Affekt findet, da findet er sich auch in den Traumgedanken, aber nicht umgekehrt. Der Traum ist im allgemeinen affektärmer als das psychische Material, aus dessen Bearbeitung er hervorgegangen ist, Wenn ich die Traumgedanken rekonstruiert habe, so übersehe ich, wie in ihnen regelmäßig die intensivsten Seelenregungen nach Geltung ringen, zumeist im Kampfe mit anderen, die ihnen scharf zuwiderlaufen. Blicke ich dann auf den Traum zurück, so finde ich ihn nicht selten farblos, ohne jeden intensiveren Gefühlston. Es ist durch die Traumarbeit nicht bloß der Inhalt, sondern auch oft der Gefühlston meines Denkens auf das Niveau des Indifferenten gebracht. Ich könnte sagen, durch die Traumarbeit wird eine Unterdrückung der Affekte zustande gebracht."(450)

"Die Traumarbeit kann mit den Affekten der Traumgedanken noch etwas anderes vornehmen, als sie zuzulassen oder zum Nullpunkt herabzudrücken. Sie kann dieselben in ihr Gegenteil verkehren."(454)

(470) I. Die sekundäre Bearbeitung

"Wir wollen endlich an die Hervorhebung des vierten der bei der Traumbildung beteiligten Momente gehen."(470)

[De vorige drie waren 'Verdichtung', 'Verschiebung', 'Rücksicht auf Darstellbarkeit'.]

"Der Gedanke: »Das ist ja nur ein Traum« während des Traumes beabsichtigt aber dasselbe, was er auf offener Bühne im Munde der schönen Helena von Offenbach besagen soll; er will die Bedeutung des eben Erlebten herabdrücken und die Duldung des Weiteren ermöglichen. Er dient zur Einschläferung einer gewissen Instanz, die in dem gegebenen Moment alle Veranlassung hätte, sich zu regen und die Fortsetzung des Traums – oder der Szene – zu verbieten. Es ist aber bequemer, weiterzuschlafen und den Traum zu dulden, »weil's doch nur ein Traum ist«. Ich stelle mir vor, daß die verächtliche Kritik: Es ist ja nur ein Traum, dann im Traum auftritt, wenn die niemals ganz schlafende Zensur sich durch den bereits zugelassenen Traum überrumpelt fühlt.()
An diesem Beispiel haben wir aber einen einwandfreien Beweis dafür, daß nicht alles, was der Traum enthält, aus den Traumgedanken stammt, sondern daß eine psychische Funktion, die von unserem wachen Denken nicht zu unterscheiden ist, Beiträge zum Trauminhalt liefern kann. Es fragt sich nun, kommt dies nur ganz ausnahmsweise vor, oder kommt der sonst nur als Zensur tätigen psychischen Instanz ein regelmäßiger Anteil an der Traumbildung zu?
Man muß sich ohne Schwanken für das letztere entscheiden."(470-471)

"Ich möchte dieser vierten den Traum gestaltenden Macht, die uns ja bald als eine bekannte erscheinen wird – sie ist in Wirklichkeit die einzige uns auch sonst vertraute unter den vier Traumbildnern –, ich möchte diesem vierten Momente also die Fähigkeit, schöpferisch neue Beiträge zum Traume zu liefern, nicht peremptorisch absprechen. Sicherlich aber äußert sich auch ihr Einfluß, wie der der anderen, vorwiegend in der Bevorzugung und Auswahl von bereits gebildetem psychischen Material in den Traumgedanken."(472)

"Eine eingehendere Vertiefung in die Charaktere dieser Tagesphantasien lehrt uns, mit wie gutem Rechte diesen Bildungen derselbe Name zugefallen ist, den unsere nächtlichen Denkproduktionen tragen, der Name Träume. Sie haben einen wesentlichen Teil ihrer Eigenschaften mit den Nachtträumen gemein; ihre Untersuchung hätte uns eigentlich den nächsten und besten Zugang zum Verständnis der Nachtträume eröffnen können.
Wie die Träume sind sie Wunscherfüllungen; wie die Träume basieren sie zum guten Teil auf den Eindrücken infantiler Erlebnisse; wie die Träume erfreuen sie sich eines gewissen Nachlasses der Zensur für ihre Schöpfungen."(473)

"In der »sekundären Bearbeitung«, die wir unserem vierten traumbildenden Moment gegen den Trauminhalt zugeschrieben haben, finden wir dieselbe Tätigkeit wieder, die sich bei der Schöpfung der Tagträume ungehemmt von anderen Einflüssen äußern darf. Wir könnten ohne weiteres sagen, dies unser viertes Moment sucht aus dem ihm dargebotenen Material etwas wie einen Tagtraum zu gestalten."(473-474)

"Die sekundäre Bearbeitung ist jenes Moment der Traumarbeit, welches von den meisten Autoren bemerkt und in seiner Bedeutung gewürdigt worden ist."(481-482)

Samenvatting:

"Die seelische Arbeit bei der Traumbildung zerlegt sich in zwei Leistungen: die Herstellung der Traumgedanken und die Umwandlung derselben zum Trauminhalt. Die Traumgedanken sind völlig korrekt und mit allem psychischen Aufwand, dessen wir fähig sind, gebildet; sie gehören unserem nicht bewußtgewordenen Denken an, aus dem durch eine gewisse Umsetzung auch die bewußten Gedanken hervorgehen. So viel an ihnen auch wissenswert und rätselhaft sein möge, diese Rätsel haben doch keine besondere Beziehung zum Traume und verdienen nicht, unter den Traumproblemen behandelt zu werden. Hingegen ist jenes andere Stück Arbeit, welches die unbewußten Gedanken in den Trauminhalt verwandelt, dem Traumleben eigentümlich und für dasselbe charakteristisch. Diese eigentliche Traumarbeit entfernt sich nun von dem Vorbild des wachen Denkens viel weiter, als selbst die entschiedensten Verkleinerer der psychischen Leistung bei der Traumbildung gemeint haben. Sie ist nicht etwa nachlässiger, inkorrekter, vergeßlicher, unvollständiger als das wache Denken; sie ist etwas davon qualitativ völlig Verschiedenes und darum zunächst nicht mit ihm vergleichbar. Sie denkt, rechnet, urteilt überhaupt nicht, sondern sie beschränkt sich darauf umzuformen. Sie läßt sich erschöpfend beschreiben, wenn man die Bedingungen ins Auge faßt, denen ihr Erzeugnis zu genügen hat. Dieses Produkt, der Traum, soll vor allem der Zensur entzogen werden, und zu diesem Zwecke bedient sich die Traumarbeit der Verschiebung der psychischen Intensitäten bis zur Umwertung aller psychischen Werte; es sollen Gedanken ausschließlich oder vorwiegend in dem Material visueller und akustischer Erinnerungsspuren wiedergegeben werden, und aus dieser Anforderung erwächst für die Traumarbeit die Rücksicht auf Darstellbarkeit, der sie durch neue Verschiebungen entspricht. Es sollen (wahrscheinlich) größere Intensitäten hergestellt werden, als in den Traumgedanken nächtlich zur Verfügung stehen, und diesem Zwecke dient die ausgiebige Verdichtung, die mit den Bestandteilen der Traumgedanken vorgenommen wird. Auf die logischen Relationen des Gedankenmaterials entfällt wenig Rücksicht; sie finden schließlich in formalen Eigentümlichkeiten der Träume eine versteckte Darstellung. Die Affekte der Traumgedanken unterliegen geringeren Veränderungen als deren Vorstellungsinhalt. Sie werden in der Regel unterdrückt; wo sie erhalten bleiben, von den Vorstellungen abgelöst und nach ihrer Gleichartigkeit zusammengesetzt. Nur ein Stück der Traumarbeit, die in ihrem Ausmaß inkonstante Überarbeitung durch das zum Teil geweckte Wachdenken, fügt sich etwa der Auffassung, welche die Autoren für die gesamte Tätigkeit der Traumbildung geltend machen wollten.(486-487)

(488) VII. Zur Psychologie der Traumvorgänge


"Bisher haben alle Wege, die wir gegangen sind, wenn ich nicht sehr irre, ins Lichte, zur Aufklärung und zum vollen Verständnis geführt; von dem Moment an, da wir in die seelischen Vorgänge beim Träumen tiefer eindringen wollen, werden alle Pfade ins Dunkel münden.() Wir werden im Gegenteil genötigt sein, eine Reihe von neuen Annahmen aufzustellen, die den Bau des seelischen Apparats und das Spiel der in ihm tätigen Kräfte mit Vermutungen streifen und die wir bedacht sein müssen, nicht zu weit über die erste logische Angliederung auszuspinnen, weil sonst ihr Wert sich ins Unbestimmbare verläuft."(490)

[Merkwaardig abstract verhaal ineens, de inleiding bij dit stuk. Wordt het een perspectief van buiten af als het ware?]

(491) A. Das Vergessen der Träume

Het probleem wordt helder uiteengezet:

"Ich meine also, wir wenden uns vorher zu einem Thema, aus dem sich ein bisher unbeachteter Einwand ableitet, der doch geeignet ist, unseren Bemühungen um die Traumdeutung den Boden zu entziehen. Es ist uns von mehr als einer Seite vorgehalten worden, daß wir den Traum, den wir deuten wollen, eigentlich gar nicht kennen, richtiger, daß wir keine Gewähr dafür haben, ihn so zu kennen, wie er wirklich vorgefallen ist (vgl. S. 70 f.).
Was wir vom Traum erinnern und woran wir unsere Deutungskünste üben, das ist erstens verstümmelt durch die Untreue unseres Gedächtnisses, welches in ganz besonders hohem Grade zur Bewahrung des Traumes unfähig scheint, und hat vielleicht gerade die bedeutsamsten Stücke seines Inhalts eingebüßt. Wir finden uns ja so oft, wenn wir unseren Träumen Aufmerksamkeit schenken wollen, zur Klage veranlaßt, daß wir viel mehr geträumt haben und leider davon nichts mehr wissen als dies eine Bruchstück, dessen Erinnerung selbst uns eigentümlich unsicher vorkommt. Zweitens aber spricht alles dafür, daß unsere Erinnerung den Traum nicht nur lückenhaft, sondern auch ungetreu und verfälscht wiedergibt. So wie man einerseits daran zweifeln kann, ob das Geträumte wirklich so unzusammenhängend und verschwommen war, wie wir es im Gedächtnis haben, so läßt sich anderseits in Zweifel ziehen, ob ein Traum so zusammenhängend gewesen ist, wie wir ihn erzählen, ob wir bei dem Versuch der Reproduktion nicht vorhandene oder durch Vergessen geschaffene Lücken mit willkürlich gewähltem, neuem Material ausfüllen, den Traum ausschmücken, abrunden, zurichten, so daß jedes Urteil unmöglich wird, was der wirkliche Inhalt unseres Traumes war."(491)

[Dat bezwaar voel ik ook de hele tijd. Wat iemand over zijn of haar droom vertelt is noodzakelijkerwijs selectief: het zijn brokstukken (we herinneren ons dromen slechts gedeeltelijk) die ook nog eens aangevuld worden met wat iemand wil dat de ander hoort (sociaal wenselijke aspecten in alles wat we over onszelf vertellen). En dat gaan we dan duiden. Freud zal zeggen: ja, maar precies dat, dat het precies die brokstukken zijn en die verfraaiingen, precies dat zegt iets over de persoon die de droom vertelt. Maar, zeg ik dan, dan moet je als therapeut wel in staat zijn om die verfraaiingen en selecties te achterhalen. Dat kan nooit alleen met de informatie van het droomverhaal. Daarom zie je bijvoorbeeld dat Freud de hele tijd gebruik maakt van andere informatie die hij over de patiënt heeft. ]

"Kurz, was nach der Meinung der Autoren eine willkürliche, in der Verlegenheit eilig zusammengebraute Improvisation sein soll, das haben wir behandelt wie einen heiligen Text. Dieser Widerspruch bedarf der Aufklärung.
Sie lautet zu unseren Gunsten, ohne darum den Autoren unrecht zu geben. Vom Standpunkte unserer neugewonnenen Einsichten über die Entstehung des Traums vereinigen sich die Widersprüche ohne Rest. Es ist richtig, daß wir den Traum beim Versuch der Reproduktion entstellen; wir finden darin wieder, was wir als die sekundäre und oft mißverständliche Bearbeitung des Traumes durch die Instanz des normalen Denkens bezeichnet haben. Aber diese Entstellung ist selbst nichts anderes als ein Stück der Bearbeitung, welcher die Traumgedanken gesetzmäßig infolge der Traumzensur unterliegen. Die Autoren haben hier das manifest arbeitende Stück der Traumentstellung geahnt oder bemerkt; uns verschlägt es wenig, da wir wissen, daß eine weit ausgiebigere Entstellungsarbeit, minder leicht faßbar, den Traum bereits von den verborgenen Traumgedanken her zum Objekt erkoren hat. Die Autoren irren nur darin, daß sie die Modifikation des Traums bei seinem Erinnern und In-Worte-Fassen für willkürlich, also für nicht weiter auflösbar und demnach für geeignet halten, uns in der Erkenntnis des Traumes irrezuleiten. Sie unterschätzen die Determinierung im Psychischen. Es gibt da nichts Willkürliches. Es läßt sich ganz allgemein zeigen, daß ein zweiter Gedankenzug sofort die Bestimmung des Elements übernimmt, welches vom ersten unbestimmt gelassen wurde."(493)

[En inderdaad is dat wat Freud als antwoord op dat bezwaar heeft. Niets is toevallig in wat er verteld wordt. En zo controleert hij dat proces:]

"Ich pflege bei den Traumanalysen mit Patienten folgende Probe auf diese Behauptung nie ohne Erfolg anzustellen. Wenn mir der Bericht eines Traums zuerst schwer verständlich erscheint, so bitte ich den Erzähler, ihn zu wiederholen. Das geschieht dann selten mit den nämlichen Worten. Die Stellen aber, an denen er den Ausdruck verändert hat, die sind mir als die schwachen Stellen der Traumverkleidung kenntlich gemacht worden, die dienen mir wie Hagen das gestickte Zeichen an Siegfrieds Gewand. Dort kann die Traumdeutung ansetzen. Der Erzähler ist durch meine Aufforderung gewarnt worden, daß ich besondere Mühe zur Lösung des Traumes anzuwenden gedenke; er schützt also rasch, unter dem Drange des Widerstands, die schwachen Stellen der Traumverkleidung, indem er einen verräterischen Ausdruck durch einen fernerabliegenden ersetzt. Er macht mich so auf den von ihm fallengelassenen Ausdruck aufmerksam. Aus der Mühe, mit der die Traumlösung verteidigt wird, darf ich auch auf die Sorgfalt schließen, die dem Traum sein Gewand gewebt hat."(493-494)

"Ich verlange darum bei der Analyse eines Traums, daß man sich von der ganzen Skala der Sicherheitsschätzung frei mache, die leiseste Möglichkeit, daß etwas der oder jener Art im Traum vorgekommen sei, behandle wie die volle Gewißheit.() Die Psychoanalyse ist mit Recht mißtrauisch. Eine ihrer Regeln lautet: Was immer die Fortsetzung der Arbeit stört, ist ein Widerstand.
Auch das Vergessen der Träume bleibt so lange unergründlich, als man nicht die Macht der psychischen Zensur zu seiner Erklärung mitheranzieht.() Ich meine aber, so wie man in der Regel den Umfang dieses Vergessens überschätzt, so überschätzt man auch die mit der Lückenhaftigkeit des Traumes verbundene Einbuße an seiner Kenntnis. Alles, was das Vergessen am Trauminhalt gekostet hat, kann man oft durch die Analyse wieder hereinbringen; wenigstens in einer ganzen Anzahl von Fällen kann man von einem einzelnen stehengebliebenen Brocken aus zwar nicht den Traum – aber an dem liegt ja auch nichts –, doch die Traumgedanken alle auffinden. Es verlangt einen größeren Aufwand an Aufmerksamkeit und Selbstüberwindung bei der Analyse; das ist alles, zeigt aber doch an, daß beim Vergessen des Traums eine feindselige Absicht nicht gefehlt hat.()
Es kommt gar nicht selten vor, daß mitten in der Deutungsarbeit plötzlich ein ausgelassenes Stück des Traumes auftaucht, das als bisher vergessen bezeichnet wird. Dieser der Vergessenheit entrissene Traumteil ist nun jedesmal der wichtigste; er liegt auf dem kürzesten Wege zur Traumlösung und war darum dem Widerstande am meisten ausgesetzt."(495-497)

[Ik geloof zeker wel dat Freud iemand is die met een enorme concentratie luistert naar zijn patiënten, als een soort van wetenschappelijke waarnemer zoals hij dat was toen hij fysiologisch en neurologisch onderzoek deed. Als hij werkelijk alle aarzelingen en ommissies en aanvullingen oppikt, als hij werkelijk in alle concreetheid kan achterhalen waar weerstanden zitten, dan is dat erg knap. Ik sluit het niet uit, al lijkt het me dodelijk vermoeiend werk voor zowel analyst als patiënt waarbij veel mis kan gaan.]

[Freud leidt er dus uit af dat dromen eigenlijk helemaal niet vergeten worden omdat ze via dit soort analyses te reconstrueren zijn. Mijn probleem is echter nog steeds hoe je dan met enige zekerheid weet dat bepaalde duidingen van weerstanden en achterliggende droomgedachten kloppen en of je toch niet vaak bezig bent met letterlijk 'hineininterpretieren', zelfs als je Freud heet. Ik vind bijvoorbeeld veel van die associatieketens die hij in zijn duidingen naar voren brengt weinig overtuigend.]

"Es ist erheblich schwieriger, der »ungewollten Vorstellungen« habhaft zu werden. Wer dies verlangt, wird sich mit den Erwartungen erfüllen müssen, die in dieser Abhandlung regegemacht werden, und wird in Befolgung der hier gegebenen Regeln jede Kritik, jede Voreingenommenheit, jede affektive oder intellektuelle Parteinahme während der Arbeit bei sich niederzuhalten bestrebt sein."(500)

[De methode is erg gelijk aan de fenomenologische, valt me op. Simpel gezegd: jezelf met al je vooringenomenheden er buiten proberen te houden en 'objectief' toekijken, "unbekümmert um das Ergebnis"(501) zoals Freud zo mooi zegt. Probleem is hier zowel als daar: kan een mens dat? Misschien is het wel erger als je denkt dat je die vooringenomenheden hebt buitengesloten terwijl dat niet zo is dan als je je eigen vooringenomenheden kent en je er voortdurend van bewust bent dat die in je oordelen een rol kunnen spelen.]

"Die Frage, ob jeder Traum zur Deutung gebracht werden kann, ist mit Nein zu beantworten. Man darf nicht vergessen, daß man bei der Deutungsarbeit die psychischen Mächte gegen sich hat, welche die Entstellung des Traumes verschulden. Es wird so eine Frage des Kräfteverhältnisses, ob man mit seinem intellektuellen Interesse, seiner Fähigkeit zur Selbstüberwindung, seinen psychologischen Kenntnissen und seiner Übung in der Traumdeutung den inneren Widerständen den Herrn zeigen kann. Ein Stück weit ist das immer möglich, so weit wenigstens, um die Überzeugung zu gewinnen, daß der Traum eine sinnreiche Bildung ist, und meist auch, um eine Ahnung dieses Sinns zu gewinnen."(502)

"Die beschreibende Psychologie lehrt uns ja, daß die Hauptbedingung der Traumbildung der Schlafzustand der Seele ist; wir könnten nun die Erklärung hinzufügen: der Schlafzustand ermöglicht die Traumbildung, indem er die endopsychische Zensur herabsetzt."(503)

Een ander bezwaar tegen de droomduiding betreft het volgen van de associatieketens die leiden tot het vinden van de droomgedachte:

"Daß man von einem einzelnen Element des Traumes irgendwohin gelangt, ist nichts Wunderbares. An jede Vorstellung läßt sich assoziativ etwas knüpfen; es ist nur merkwürdig, daß man bei diesem ziellosen und willkürlichen Gedankenablauf gerade zu den Traumgedanken geraten soll. () Es ist aber alles Willkür und witzig erscheinende Ausnützung des Zufalls dabei, und jeder, der sich dieser unnützen Mühe unterzieht, kann zu einem beliebigen Traume auf diesem Wege eine ihm beliebige Deutung herausgrübeln."(504-505)

[Ook dat is een bezwaar dat ik zelf steeds heb.]

Freuds antwoord is min of meer weer een verwijzing naar het determinisme in psychische processen: het zijn helemaal geen toevallige en willekeurige maar door weerstand en censuur gestuurde associatieketens.

"Jedesmal, wenn ein psychisches Element mit einem anderen durch eine anstößige und oberflächliche Assoziation verbunden ist, existiert auch eine korrekte und tiefergehende Verknüpfung zwischen den beiden, welche dem Widerstande der Zensur unterliegt.
Druck der Zensur, nicht Aufhebung der Zielvorstellungen ist die richtige Begründung für das Vorherrschen der oberflächlichen Assoziationen. Die oberflächlichen Assoziationen ersetzen in der Darstellung die tiefen, wenn die Zensur diese normalen Verbindungswege ungangbar macht."(507)

[Nou ... Deze keer ben ik niet overtuigd.]

(510) B. Die Regression

Freud vat samen:

"Wir stellen die Hauptergebnisse unserer bisherigen Untersuchung zusammen. Der Traum ist ein vollwichtiger psychischer Akt; seine Triebkraft ist alle Male ein zu erfüllender Wunsch; seine Unkenntlichkeit als Wunsch und seine vielen Sonderbarkeiten und Absurditäten rühren von dem Einfluß der psychischen Zensur her, den er bei der Bildung erfahren hat; außer der Nötigung, sich dieser Zensur zu entziehen, haben bei seiner Bildung mitgewirkt eine Nötigung zur Verdichtung des psychischen Materials, eine Rücksicht auf Darstellbarkeit in Sinnesbildern und – wenn auch nicht regelmäßig – eine Rücksicht auf ein rationelles und intelligibles Äußere des Traumgebildes. Von jedem dieser Sätze führt der Weg weiter zu psychologischen Postulaten und Mutmaßungen; die gegenseitige Beziehung des Wunschmotivs und der vier Bedingungen, sowie dieser untereinander, ist zu untersuchen; der Traum ist in den Zusammenhang des Seelenlebens einzureihen."(510)

Hij werkt een 'psychisch apparaat' uit (van waarneming tot bewust handelen) dat niet eens ruimtelijk hoeft te zijn, maar wel bepaalde functies heeft. Een daar van is herinnering. Een ander is associatie van herinneringen:

"Die Tatsache der Assoziation besteht dann darin, daß infolge von Widerstandsverringerungen und Bahnungen von einem der Er-Elemente die Erregung sich eher nach einem zweiten als nach einem dritten Er-Element fortpflanzt."(515)

"Umgekehrt sind unsere Erinnerungen, die am tiefsten uns eingeprägten nicht ausgenommen, an sich unbewußt. Sie können bewußtgemacht werden; es ist aber kein Zweifel, daß sie im unbewußten Zustand alle ihre Wirkungen entfalten. Was wir unseren Charakter nennen, beruht ja auf den Erinnerungsspuren unserer Eindrücke, und zwar sind gerade die Eindrücke, die am stärksten auf uns gewirkt hatten, die unserer ersten Jugend, solche, die fast nie bewußt werden."(516)

"Wir haben ferner Anhaltspunkte gefunden, die kritisierende Instanz mit dem zu identifizieren, was unser waches Leben lenkt und über unser willkürliches, bewußtes Handeln entscheidet. Ersetzen wir nun diese Instanzen im Sinne unserer Annahmen durch Systeme, so wird durch die letzterwähnte Erkenntnis das kritisierende System ans motorische Ende gerückt.() Das letzte der Systeme am motorischen Ende heißen wir das Vorbewußte, um anzudeuten, daß die Erregungsvorgänge in demselben ohne weitere Aufhaltung zum Bewußtsein gelangen können, falls noch gewisse Bedingungen erfüllt sind, z.B. die Erreichung einer gewissen Intensität, eine gewisse Verteilung jener Funktion, die man Aufmerksamkeit zu nennen hat, u. dgl. Es ist gleichzeitig das System, welches die Schlüssel zur willkürlichen Motilität innehat. Das System dahinter heißen wir das Unbewußte, weil es keinen Zugang zum Bewußtsein hat, außer durch das Vorbewußte, bei welchem Durchgang sein Erregungsvorgang sich Abänderungen gefallen lassen muß.
In welches dieser Systeme verlegen wir nun den Anstoß zur Traumbildung? Der Vereinfachung zuliebe in das System Ubw. Wir werden zwar in späteren Erörterungen hören, daß dies nicht ganz richtig ist, daß die Traumbildung genötigt ist, an Traumgedanken anzuknüpfen, die dem System des Vorbewußten angehören. Wir werden aber auch an anderer Stelle, wenn wir vom Traumwunsch handeln, erfahren, daß die Triebkraft für den Traum vom Ubw beigestellt wird, und wegen dieses letzteren Moments wollen wir das unbewußte System als den Ausgangspunkt der Traumbildung annehmen. Diese Traumerregung wird nun wie alle anderen Gedankenbildungen das Bestreben äußern, sich ins Vbw fortzusetzen und von diesem aus den Zugang zum Bewußtsein zu gewinnen."(516-518)

"Heißen wir die Richtung, nach welcher sich der psychische Vorgang aus dem Unbewußten im Wachen fortsetzt, die progrediente, so dürfen wir vom Traum aussagen, er habe regredienten Charakter.
Diese Regression ist dann sicherlich eine der psychologischen Eigentümlichkeiten des Traumvorganges; aber wir dürfen nicht vergessen, daß sie dem Träumen nicht allein zukommt."(518)

"Wir heißen es Regression, wenn sich im Traum die Vorstellung in das sinnliche Bild rückverwandelt, aus dem sie irgendeinmal hervorgegangen ist. Auch dieser Schritt verlangt aber Rechtfertigung."(519)

"Wenn wir den Traumvorgang als eine Regression innerhalb des von uns angenommenen seelischen Apparats ansehen, so erklärt sich uns ohne weiteres die empirisch festgestellte Tatsache, daß alle Denkrelationen der Traumgedanken bei der Traumarbeit verlorengehen oder nur mühseligen Ausdruck finden. Diese Denkrelationen sind nach unserem Schema nicht in den ersten Er-Systemen, sondern in weiter nach vorn liegenden enthalten und müssen bei der Regression bis auf die Wahrnehmungsbilder ihren Ausdruck einbüßen. Das Gefüge der Traumgedanken wird bei der Regression in sein Rohmaterial aufgelöst.(519)

"Für die Halluzinationen der Hysterie, der Paranoia, die Visionen geistesnormaler Personen kann ich die Aufklärung geben, daß sie tatsächlich Regressionen entsprechen, d.h. in Bilder verwandelte Gedanken sind, und daß nur solche Gedanken diese Verwandlung erfahren, welche mit unterdrückten oder unbewußt gebliebenen Erinnerungen in intimem Zusammenhange stehen."(520)

"Ich darf hier als ein Ergebnis der Studien über Hysterie anführen, daß die infantilen Szenen (seien sie nun Erinnerungen oder Phantasien), wenn es gelingt, sie bewußtzumachen, halluzinatorisch gesehen werden und erst beim Mitteilen diesen Charakter abstreifen."(521)

[Hier benoemt Freud dus allebei de mogelijkheden. In mijn eigen woorden: wat iemand over zijn kindertijd vertelt kan echt gebeurd zijn of een fantasie zijn. Freud is hier duidelijk voorbij de ideeën over incest die hij eerder had.]

"Wir können auch das Thema der Regression im Traume nicht verlassen, ohne einem Eindruck Worte zu leihen, der sich uns bereits wiederholt aufgedrängt hat und der nach einer Vertiefung in das Studium der Psychoneurosen neuerdings verstärkt zurückkehren wird: Das Träumen sei im ganzen ein Stück Regression zu den frühesten Verhältnissen des Träumers, ein Wiederbeleben seiner Kindheit, der in ihr herrschend gewesenen Triebregungen und verfügbar gewesenen Ausdrucksweisen. Hinter dieser individuellen Kindheit wird uns dann ein Einblick in die phylogenetische Kindheit, in die Entwicklung des Menschengeschlechts, versprochen, von der die des einzelnen tatsächlich eine abgekürzte, durch die zufälligen Lebensumstände beeinflußte Wiederholung ist."(524)

"Es scheint, daß Traum und Neurose uns mehr von den seelischen Altertümern bewahrt haben, als wir vermuten konnten, so daß die Psychoanalyse einen hohen Rang unter den Wissenschaften beanspruchen darf, die sich bemühen, die ältesten und dunkelsten Phasen des Menschheitsbeginnes zu rekonstruieren."(524)

(525) C. Zur Wunscherfüllung

"Wenn nun unser Denken bei Tage so verschiedenartige psychische Akte schafft, Urteile, Schlußfolgerungen, Widerlegungen, Erwartungen, Vorsätze u. dgl., wodurch soll es bei Nacht genötigt sein, sich allein auf die Erzeugung von Wünschen einzuschränken?"(525)

"Ich finde eine dreifache Möglichkeit für die Herkunft eines Wunsches. Er kann 1) bei Tage erregt worden sein und infolge äußerer Verhältnisse keine Befriedigung gefunden haben; es erübrigt dann für die Nacht ein anerkannter und unerledigter Wunsch; 2) er kann bei Tage aufgetaucht sein, aber Verwerfung gefunden haben; es erübrigt uns dann ein unerledigter, aber unterdrückter Wunsch; oder 3) er kann außer Beziehung mit dem Tagesleben sein und zu jenen Wünschen gehören, die erst nachts aus dem Unterdrückten in uns rege werden. Wenn wir unser Schema des psychischen Apparats vornehmen, so lokalisieren wir einen Wunsch der ersten Art in das System Vbw; vom Wunsch der zweiten Art nehmen wir an, daß er aus dem System Vbw in das Ubw zurückgedrängt worden ist, und wenn überhaupt, nur dort sich erhalten hat; und von der Wunschregung der dritten Art glauben wir, daß sie überhaupt unfähig ist, das System des Ubw zu überschreiten. Haben nun Wünsche aus diesen verschiedenen Quellen den gleichen Wert für den Traum, die gleiche Macht, einen Traum anzuregen?
Eine Überschau über die Träume, die uns für die Beantwortung dieser Frage zu Gebote stehen, mahnt uns zunächst, als vierte Quelle des Traumwunsches hinzuzufügen die aktuellen, bei Nacht sich erhebenden Wunschregungen (z.B. auf den Durstreiz, das sexuelle Bedürfnis)."(526)

"Es ist mir durchaus zweifelhaft, ob ein am Tage nicht erfüllter Wunsch bei einem Erwachsenen genügt, um einen Traum zu schaffen. Es scheint mir vielmehr, daß wir mit der fortschreitenden Beherrschung unseres Trieblebens durch die denkende Tätigkeit auf die Bildung oder Erhaltung so intensiver Wünsche, wie das Kind sie kennt, als unnütz immer mehr verzichten.() Der Traum entstünde nicht, wenn der vorbewußte Wunsch sich nicht eine Verstärkung von anderswoher zu holen wüßte.
Aus dem Unbewußten nämlich. Ich stelle mir vor, daß der bewußte Wunsch nur dann zum Traumerreger wird, wenn es ihm gelingt, einen gleichlautenden unbewußten zu wecken, durch den er sich verstärkt."(527)

"... diese in der Verdrängung befindlichen Wünsche, sage ich, sind aber selbst infantiler Herkunft, wie wir durch die psychologische Erforschung der Neurosen erfahren. Ich möchte also den früher ausgesprochenen Satz, die Herkunft des Traumwunsches sei gleichgültig, beseitigen und durch einen anderen ersetzen, der lautet: Der Wunsch, welcher sich im Traume darstellt, muß ein infantiler sein. Er stammt dann beim Erwachsenen aus dem Ubw;"(528)

"Die unbewußten Wunschregungen streben offenbar auch bei Tag sich geltend zu machen, und die Tatsache der Übertragung sowie die Psychosen belehren uns, daß sie auf dem Wege durch das System des Vorbewußten zum Bewußtsein und zur Beherrschung der Motilität durchdringen möchten. In der Zensur zwischen Ubw und Vbw, deren Annahme uns der Traum geradezu aufnötigt, haben wir also den Wächter unserer geistigen Gesundheit zu erkennen und zu ehren. Ist es nun nicht eine Unvorsichtigkeit des Wächters, daß er zur Nachtzeit seine Tätigkeit verringert, die unterdrückten Regungen des Ubw zum Ausdrucke kommen läßt, die halluzinatorische Regression wieder ermöglicht? Ich denke nicht, denn wenn sich der kritische Wächter zur Ruhe begibt – wir haben die Beweise dafür, daß er doch nicht tief schlummert –, so schließt er auch das Tor zur Motilität. Welche Regungen aus dem sonst gehemmten Ubw sich auch auf dem Schauplatz tummeln mögen, man kann sie gewähren lassen, sie bleiben harmlos, weil sie nicht imstande sind, den motorischen Apparat in Bewegung zu setzen, welcher allein die Außenwelt verändernd beeinflussen kann. Der Schlafzustand garantiert die Sicherheit der zu bewachenden Festung."(540-541)

(546) D. Das Wecken durch den Traum. Die Funktion des Traumes. Der Angsttraum

[De term 'apparaat' en ook uitdrukkingen als 'Energieumsetzungen' 'Energierelationen' 'Erregungsquantum' klinken erg materialistisch, maar Freud gaf zelf al aan dat er niets 'lokaals' of ruimtelijks aan hoeft te beantwoorden. Toch kun je je dan afvragen of je dit soort terminologie dan niet beter achterwege had kunnen laten.]

[Veel van het theoretische hier is achterhaald nu we weten van REM-slaap etc.]

"Es ist sogar eine hervorragende Besonderheit unbewußter Vorgänge, daß sie unzerstörbar bleiben. Im Unbewußten ist nichts zu Ende zu bringen, ist nichts vergangen oder vergessen.() Sooft ihre Erinnerung angerührt wird, lebt sie wieder auf und zeigt sich mit Erregung besetzt, die sich in einem Anfall motorische Abfuhr verschafft. Gerade hier hat die Psychotherapie einzugreifen. Ihre Aufgabe ist es, für die unbewußten Vorgänge eine Erledigung und ein Vergessen zu schaffen. "(550)

"Die Unterwerfung des Ubw durch das Vbw ist auch bei völliger psychischer Gesundheit keine durchgreifende; das Maß dieser Unterdrückung ergibt den Grad unserer psychischen Normalität. Neurotische Symptome zeigen uns an, daß sich die beiden Systeme im Konflikt miteinander befinden, sie sind die Kompromißergebnisse dieses Konflikts, die ihm ein vorläufiges Ende setzen. Sie gestatten einerseits dem Ubw einen Ausweg für den Abfluß seiner Erregung, dienen ihm als Ausfallstor, und geben doch anderseits dem Vbw die Möglichkeit, das Ubw einigermaßen zu beherrschen."(552-553)

De analyse van angstdromen op hun seksuele component in de droomgedachte.

"Daß der sexuelle Verkehr Erwachsener den Kindern, die ihn bemerken, unheimlich vorkommt und Angst in ihnen erweckt, ist, möchte ich sagen, Ergebnis der täglichen Erfahrung. Ich habe für diese Angst die Erklärung gegeben, daß es sich um eine sexuelle Erregung handelt, die von ihrem Verständnis nicht bewältigt wird, auch wohl darum auf Ablehnung stößt, weil die Eltern in sie verflochten sind, und die darum sich in Angst verwandelt. In einer noch früheren Lebensperiode stößt die sexuelle Regung für den gegengeschlechtlichen Teil des Elternpaares noch nicht auf Verdrängung und äußert sich frei, wie wir gehört haben (S. 260 ff.)."(556)

[Ja, logisch als seksualiteit volkomen overheerst wordt door taboes en geheimzinnigheid. Bang zijn voor wat je niet kent en in zijn uitingen niet kunt thuisbrengen, hoe vreemd ... Waarom heeft dat ook maar iets met 'sexuelle Erregung' te maken? Het is eerder nieuwsgierigheid, de spanning van het niet begrijpen en het verlangen om wel te begrijpen.]

(559) E. Der Primär- und der Sekundärvorgang. Die Verdrängung

"Durch das Neue in unserer Traumlehre wie durch eine höhere Einheit zusammengehalten, finden wir also die verschiedenartigsten und widersprechendsten Ergebnisse der Autoren unserem Gebäude eingefügt, manche derselben anders gewendet, nur wenige gänzlich verworfen. Aber auch unser Aufbau ist noch unfertig. Von den vielen Unklarheiten abgesehen, die wir durch unser Vordringen in das Dunkel der Psychologie auf uns gezogen haben, scheint auch noch ein neuer Widerspruch uns zu bedrücken. Wir haben einerseits die Traumgedanken durch völlig normale geistige Arbeit entstehen lassen, anderseits aber eine Reihe von ganz abnormen Denkvorgängen unter den Traumgedanken, und von ihnen aus zum Trauminhalt, aufgefunden, welche wir dann bei der Traumdeutung wiederholen. Alles, was wir die »Traumarbeit« geheißen haben, scheint sich von den uns als korrekt bekannten Vorgängen so weit zu entfernen, daß die härtesten Urteile der Autoren über die niedrige psychische Leistung des Träumens uns wohl angebracht dünken müssen."(562-563)

[Ik heb dit alleen gescand.]

(578) F. Das Unbewußte und das Bewußtsein. Die Realität

"Wir haben bisher Psychologie auf eigene Faust getrieben; es ist Zeit, sich nach den Lehrmeinungen umzusehen, welche die heutige Psychologie beherrschen, und deren Verhältnis zu unseren Aufstellungen zu prüfen. Die Frage des Unbewußten in der Psychologie ist nach dem kräftigen Worte von Lipps (1897) weniger eine psychologische Frage als die Frage der Psychologie. Solange die Psychologie diese Frage durch die Worterklärung erledigte, das »Psychische« sei eben das »Bewußte«, und »unbewußte psychische Vorgänge« ein greifbarer Widersinn, blieb eine psychologische Verwertung der Beobachtungen, welche ein Arzt an abnormen Seelenzuständen gewinnen konnte, ausgeschlossen. Erst dann treffen der Arzt und der Philosoph zusammen, wenn beide anerkennen, unbewußte psychische Vorgänge seien »der zweckmäßige und wohlberechtigte Ausdruck für eine feststehende Tatsache«."(579)

"Der Arzt muß sich das Recht wahren, durch einen Schlußprozeß vom Bewußtseinseffekt zum unbewußten psychischen Vorgang vorzudringen; er erfährt auf diesem Wege, daß der Bewußtseinseffekt nur eine entfernte psychische Wirkung des unbewußten Vorgangs ist und daß letzterer nicht als solcher bewußtgeworden ist, auch daß er bestanden und gewirkt hat, ohne sich noch dem Bewußtsein irgendwie zu verraten."(580)

"Die Rückkehr von der Überschätzung der Bewußtseinseigenschaft wird zur unerläßlichen Vorbedingung für jede richtige Einsicht in den Hergang des Psychischen. Das Unbewußte muß nach dem Ausdrucke von Lipps als allgemeine Basis des psychischen Lebens angenommen werden. Das Unbewußte ist der größere Kreis, der den kleineren des Bewußten in sich einschließt; alles Bewußte hat eine unbewußte Vorstufe, während das Unbewußte auf dieser Stufe stehenbleiben und doch den vollen Wert einer psychischen Leistung beanspruchen kann. Das Unbewußte ist das eigentlich reale Psychische, uns nach seiner inneren Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt und uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso unvollständig gegeben wie die Außenwelt durch die Angaben unserer Sinnesorgane."(580)

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk