>>>  Laatst gewijzigd: 9 maart 2020  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Denkers en onderzoekers: Plato (ongeveer 428 – 348 vC)

Plato
Plato

Simpel gezegd: eerst komt Socrates (van 469-399 vC), daarna komt Plato. Plato was een leerling van Socrates. Van Socrates zijn geen geschreven werken bekend, van Plato des te meer. Plato voert in zijn boeken voortdurend Socrates op, als een eerbetoon aan zijn leermeester. De boeken van Plato worden ook wel 'dialogen' genoemd, omdat in die boeken de gesprekken tussen Socrates en allerlei anderen centraal staan.

 

In die gesprekken worden met name Sofisten als Hippias, Gorgias, Protagoras en Prodicus door Socrates ondervraagd: de gesprekken bestaan voor het grootste deel uit vragen en antwoorden die gebruikt worden om een inhoudelijk thema te analyseren (de dialectische methode). De hoofdinsteek van Plato is normatief: wat is een deugdzaam mens en hoe kunnen we een deugdzaam mens worden? Zelfkennis speelt daarin een grote rol, want Plato neemt aan dat mensen het 'goede' zullen doen wanneer ze weten wat dat 'goede' is.

PLATO De Kleine Hippias

PLATO Euthydemus

PLATO Gorgias

PLATO Apologie

PLATO Crito

PLATO Euthyphro

PLATO Io

PLATO Menexenus

PLATO Charmides

PLATO Laches

PLATO Lysis

PLATO Meno

PLATO De Grote Hippias

PLATO Protagoras

PLATO Cratylus

PLATO Symposium

PLATO Phaedo

PLATO Theaetetus

PLATO Parmenides

PLATO Alcibiades I

PLATO De Staat (boek 1-5)

PLATO De Staat (boek 6-10)

PLATO De Staatsman

PLATO Critias

PLATO Phaedrus

PLATO De Wetten

PLATO De Sofist

PLATO Timaeus

PLATO Philebus

 

Over Plato

Karl POPPER (1945) The open society and its enemies - Volume 1: The spell of Plato

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk