>>>  Laatst gewijzigd: 15 januari 2018  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Onderzoek

Max Weber

Voorkant Max Weber Verzameld Werk Deel 1 Max WEBER
Wissenschaft als Beruf (oorspronkelijk een rede gehouden in München in het jaar 1919, later verschenen in: Gesammelte Aufsätze Zur Wissenschaftslehre, p.524-555)
Tübingen: J.C.B.Mohr/Siebeck, 1922; fotomechanische herdruk van de zesde druk van 1985 als UTB-Taschenbuch in 1988

Wetenschappelijke vooruitgang is een deel van de al sinds lang voortgaande intellectualisering in de samenleving. Toenemende rationalisering betekent niet: grotere kennis van de leefomstandigheden van primitieven hebben, maar wel dat er principieel geen geheimzinnige onberekenbare machten zijn (onttovering van de wereld), en dat alles principieel beheersbaar is. Maar wetenschap is er niet meer om een antwoord te geven op levensvragen over wat deugdzaam handelen is (zoals bij Plato). Het vaststellen van feiten en de beantwoording van waardevragen en hoe er gehandeld zou moeten worden, dat zijn heterogene dingen (544). Weber heeft het weer over de onophoudelijke strijd tussen de waarden, waarbij de wetenschappelijke beslissing voor de ene of de andere waarde onmogelijk is (546).

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Onderzoek