>>>  Laatst gewijzigd: 30 maart 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Psychoanalyse

Masson 'The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887-1904' Jeffrey Moussaieff MASSON
The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887-1904
Cambridge, Mass. / London: The Belknapp Press of Harvard University Press, 1985, 506 blzn.; ISBN: 06 7415 4207

Freud ziet masturbatie als oorzaak van uitputting en verminderde potentie, en dat weer leidt tot neurasthenie (38). Bij mannen dan. Vrouwen hebben normaalgesproken geen neurasthenie (41)

[Bedoelt hij of bedoelt Freud dat vrouwen niet masturberen dan? Vreemde opmerking.]

De verleidingstheorie

"Just think: among other things I am in the scent of the following strict precondition for hysteria, namely, that a primary sexual experience (before puberty), accompanied by revulsion and fright, must have taken place; for obsessional neurosis, that it must have happened, accompanied by pleasure."(141; 8 oktober 1895)

"Hysteria is the consequence of a presexual sexual shock. Obsessional neurosis is the consequence of a presexual sexual pleasure, which is later transformed into [self-]reproach. 'Presexual' means actually before puberty, before the release of sexual substances, the relevant events become effective only as memories."(144; 15 oktober 1895)

"I have begun to have doubts about the pleasure-pain explanation of hysteria and obsessional neurosis which I announced with so much enthusiasm. The constituent elements are correct beyond question, but I have not yet put the pieces of the puzzle in the right place."(148; 31 oktober 1895)

[Het is niet duidelijk wat precies de problemen zijn waartegen Freud op dat moment aanloopt. Maar het is wel duidelijk dat hij vanaf het begin - nog in dezelfde maand - twijfels heeft over zijn al te gemakkelijke uitspraken die natuurlijk gebaseerd zijn op maar een paar casussen.]

"Where there is no shame (as in a male person), or where no morality comes about (as in the lower classes of society), or where disgust is blunted by the conditions of life (as in the country), there too no repression and therefore no neurosis will result from sexual stimulation in infancy. I fear, nevertheless, that this explanation will not stand up to deeper examination."(163-164; 1 januari 1896 toegevoegd ontwerp K van 'The Neuroses of Defense')

"The natural sexual passivity of women explains their being more inclined to hysteria."(169; idem)

[Freuds vooroordelen: mannen kennen geen schaamte, lagere klassen kennen geen moraal, vrouwen zijn van nature passief. Over het effect van seksuele stimulatie in de jeugd twijfelt hij duidelijk.]

"Thus a sexual event in one phase acts in the next phase as though it were a current one and is accordingly uninhibitable. What determines pathological defense (repression) is therefore the sexual nature of the event and its occurrence in an earlier phase."(109; 6 december 1896)

"The point that escaped me in the solution of hysteria lies in the discovery of a different source, from which a new element of the product of the unconscious arises. What I have in mind are hysterical fantasies, which regularly, as I see it, go back to things that children overhear at an early age and understand only subsequently."(234; 6 april 1897)

Die fantasieën gaan hem steeds meer bezig houden. En in september 1897 is hij er vrij zeker van dat seksuele ervaringen in de vroege jeugd voor het grootste deel gefantaseerd zijn. In oktober 1897 komt dan het Oedipuscomplex om de hoek kijken.

[Masson ideeën zijn dus zwaar overdreven. Freud 'heeft' niet eerst een 'verleidingstheorie' die hij later om dubbelzinnige redenen laat vallen. Freud speelt in zijn onderzoek met mogelijkheden, waaronder die van incest en misbruik in de vroege jeugd. Hij denkt een tijdje dat het dat is, maar heeft al die tijd ook twijfels, uiteindelijk komt hij dan op het idee van dat de meeste kinderen fantaseren over die seks en verklaart dat weer een stuk later met een theorie over het Oedipuscompex. Mij lijkt dat een heel begrijpelijk proces.]

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk