>>>  Laatst gewijzigd: 9 maart 2020  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Waarden en normen

Joep DOHMEN (2007) Tegen de onverschilligheid - Pleidooi voor een moderne levenskunst

Rutger BREGMAN (2019) De meeste mensen deugen - Een nieuwe geschiedenis van de mens

Verlichting en Romantiek

Peter GAY (1970) The Enlightenment - An interpretation (Vol 01: The rise of modern paganism)

Peter GAY (1970) The Enlightenment - An interpretation (Vol 02: The science of freedom)

Steven PINKER (2018) Enlightenment now - The case for reason, science, humanism, and progress

Nihilisme en Postmodernisme

Bruno LATOUR (1993) We have never been modern

Christopher BUTLER (2002) Postmodernism - A very short introduction

Frank FUREDI (2006) Waar zijn de intellectuelen?

Gabriël van den BRINK (2007) Moderniteit als opgave - Een antwoord aan relativisme en conservatisme

Michael FOLEY (2010) The age of absurdity - Why modern life makes it hard to be happy

Verantwoord handelen

Lawrence H. DAVIS (1979) Theory of action

J.F GLASTRA - VAN LOON (1980) De eenheid van handelen - Opstellen over recht en filosofie

A. van den BELD (1982) Filosofie van het menselijk handelen

A.J. NIJK (1984) Handelen en verbeteren - Wijsgerig-andragologische voorstudiën

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk