>>>  Laatst gewijzigd: 9 juli 2020  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Waarden en seksualiteit

Algemeen

Onderzoek

Historisch

Biologisch

Psychologisch

Sociaal-Cultureel

Seksualisering

Seksualisering (rapporten en artikelen)

Commerciële exploitatie

Pedofilie

Geweld en misbruik

Consent

Lolita

Moral panics

Feminisme en seks

Gender en seks

Seks en media

Seks en robots

Waarden en seksualiteit

Seksualisering (rapporten en artikelen)

Emma RUSH / Andrea LA NAUZE
Letting Children Be Children - Stopping the sexualisation of children in Australia
The Australia Institute, Discussion Paper Number 93, December 2006 (revised), 60 blzn.; ISSN 1322 5421

[Ik begrijp niet helemaal de functie van dit tweede rapport.]

Summary

(1) Introduction

"There is strong feeling around Australia that during childhood, and certainly during the pre-teen years, children should be free to develop at their own pace, in their own ways. The widespread public discussion that followed the release of the Australia Institute’s discussion paper number 90, Corporate Paedophilia (Rush and La Nauze 2006), made it clear that many Australians believe that the sexualising pressure the advertising and marketing industries exert upon children restricts their freedom to develop at their own pace and in their own ways. While parents do their best to protect their children from such pressure, many feel that they are losing the battle. Children are only likely to be able to develop freely if government assists parents by limiting this sexualising pressure at its source – advertisers and marketers." [mijn nadruk] (1)

[Deze alinea laat meteen zien hoe discutabel de benadering van Rush-LaNauze is. Het gaat om een 'sterk gevoel in Australië'. Dat is retorisch. Nog even afgezien van wat het hoe dan ook zou betekenen, gevoelens en 'beliefs' zeggen niets over de waarheid van geuite beweringen. Een andere nietszeggende manipulatieve bewering is dat 'kinderen vrij moeten zijn zich in hun eigen tempo te ontwikkelen'. Kinderen zijn niet vrij en moeten de hele dag van alles van hun ouders, vriendjes, school, sportclub. Hoe ze zich ontwikkelen is deels biologisch, maar voor een groot deel ook cultureel bepaald, door ouders en opvoeders en de samenleving. Je kunt eventueel wél zeggen dat je bepaalde invloeden op kinderen niet wilt hebben - zoals wat de media voorschotelen - , maar dat is heel wat anders. Dan moet je ook laten zien of die invloed er werkelijk is. Met een kreet als deze ben je niet verplicht dat aan te tonen. En wat de laatste zin betreft: misschien zouden ouders eens wat minder moeten denken dat ze hun kinderen moeten beschermen.]

(5) 2. Community attitudes

[Weergave van enquêtes die duidelijk moeten maken hoe groot de 'zorg' is die Autraliërs voelen over de rol van de media. Goed dan heb je geïnventariseerd hoe mensen zich op dat punt voelen. Maar dan nog kan het heel goed zijn dat al die mensen zich om niets zorgen maken en de verkeerde dingen voelen. Op basis van die gevoelens is er ook al actie ondernomen:]

"Surf Life Saving Australia proposed prohibiting photography of its junior members on beaches without written permission from parents (Clark 2005). Given such levels of concern about photographs of children engaged in everyday activities, it would be surprising if Australians were not concerned about the deliberately sexualised images of children used in advertising and marketing."(6)

[Ja, want die mensen die foto's maken van kinderen op het strand moeten wel pedofielen zijn - het is vast ook heel schadelijk voor de kinderen dat mensen zo maar foto's van hen maken. Het tweede deel van het citaat laat verder zien dat Rush-LaNauze stemmingmakerij niet uit de weg gaan.]

[Vervolgens beschrijven de auteurs de kritiek die er langer in de media bestond op hoe kinderen door marketing en zo gebruikt worden, vooral in de VS en de UK. Ze noemen christelijke en conservatieve bronnen, maar ook wel wat kritiek op de standpunten daar van anderen. Desondanks: waarom die keuze?]

"Parents around the world are concerned and angry about childhood being interrupted so soon by premature sexualisation."(9)

[Steeds weer hetzelfde herhalen maakt het niet meer waar ... ]

"The sustained public criticism of the sexualisation of children has had no apparent effect upon the practices of advertisers and marketers. If they acknowledge the issue at all, they insist they are only responding to children’s demand. Such an inadequate response to both public and professional concern about the increasing sexualisation of children suggests that the advertising and marketing industry is unlikely to restrain itself." [mijn nadruk] (11)

(13) 3. Current regulation

Uitgebreide beschrijving van de regulatie van de media in Australië, van de diverse vanuit het publiek ingediende klachten en van hoe daar door de betrokken instanties mee wordt omgsprongen.

"The fact that sexualised advertising is now so commonplace is unsurprising given that it has been overwhelmingly allowed by former AS Boards in spite of the many public complaints received."(24)

(37) 4. The need for better regulation

"With a restructure of the regulatory environment for Australian media, the establishment of a division within an office of media regulation to protect children’s interests with respect to all forms of media would acknowledge the increasing importance of media in children’s lives. In particular, it would be able to address the ways in which children are now much more heavily targeted by advertisers and marketers than they were in the past. At the same time, it would allow parents more choice about the ways in which they introduce issues related to sex and sexuality to their children. At present, unless children are kept at home with tight and constant supervision of their media consumption, that choice is being taken out of parents’ hands." [mijn nadruk] (38)

[M.a.w.: kinderen moeten in hun eigen belang beschermd worden door regulatie van de media. Waar hebben we dat eerder gehoord? 'Het is voor je eigen bestwil'. Of zou het toch weer het belang van ouders en opvoeders zijn dat ze hun kinderen willen beschermen tegen het gevaar van een vroege belangstelling voor seks en zo? Zodat ze hun kinderen onschuldig en seksloos kunnen houden en niet na hoeven te denken over die aspecten van hun ontwikkeling? Ik denk dat die 'keuze van de ouders' daar meestal op neer komt.]

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk