>>>  Laatst gewijzigd: 15 augustus 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Waarden en seksualiteit

Algemeen

Historische en culturele perspectieven

Seksualiteit en ideologie

Seksualiteit en jongeren

Voorkant Bell  e.a. 'Fighting the traffic in young girls - or war on the white slave trade' Ernest A. BELL ea
Fighting the traffic in young girls - or war on the white slave trade
Urbana-Champaign: University of Illinois, 1910, 481 blzn.

[Zo maar een van de oude boeken waarin de handel 'in blanke vrouwen en meisjes' aan de kaak gesteld werd. Die handel was rond 1900 wereldwijd een zorg voor de overheid. Ik gebruik het boek alleen om te laten zien hoe normatief zo'n pleidooi al gauw wordt. Dat zie je zelfs al aan de titel. Waarom gaat het alleen over de handel in 'blanke vrouwen en meisjes'? Is de handel in vrouwen en meisjes met een donkere huidskleur niet of minder erg? En wat als die kwestie zoals hier vaak gebeurt benaderd wordt vanuit religie - god en de bijbel worden voortdurend ingezet - en als het doel zoiets is als 'de puurheid van vrouwen en de onschuld van meisjes' die beschermd moeten worden door mannen?]

"For the protection of the innocent, for the safeguarding of the weak, for the warning of the tempted and the alarm of the wicked, the truth must be told - the truth that makes us free."(9)

"The white slave trade may be said to be the business of securing white women and of selling them or exploiting them for immoral purposes. It includes those women and girls who, if given a fair chance, would, in all probability, have been good wives and mothers and useful citizens."(14)

"There is no more depraved class of people in the world than those human vultures who fatten on the shame of innocent young girls. (...)
On the one hand the victims, pure, innocent, unsuspecting, trusting young girls not a few of them mere children. On the other hand, the white slave trader, low, vile, depraved and cunning, organically a criminal."(16)

[Prostitutie wordt de hele tijd als immoreel beschreven en prostituees als immorele vrouwen, als 'lost', ook al wordt tegelijkertijd gezegd dat ze gedwongen werden tot prostitutie. De vraag die je meteen kunt stellen: is dit een pleidooi tegen mensenhandel of een pleidooi tegen prostitutie en andere seksuele praktijken, worden hier de mannelijke en vrouwelijke misdadigers aangepakt of worden hier hun slachtoffers beschuldigd? De tempelprostitutie in verleden en heden wordt meteen veroordeeld als "the horrible alliance of religion and lust"(20).]

"How many hundreds of innocent American and European girls have been led away to heathen and Mohammedan lands, on false promises of good positions as teachers, governesses, or even as missionaries, only the open books of the day of judgment will disclose."(28)

"Let me first of all greet you as co-workers in a cause which is very dear to the heart of God, and which is really Christianity in practice. (...) and in the name of humanity, and better still, in the name of God, give battle until the foe is vanquished, yea, eternally routed, the honour of womanhood vindicated, and the chains of lust loosened from the minds and hearts of humanity." [mijn nadruk] (29-30)

[Twee citaten als voorbeeld van de christelijke ideologie op de achtergrond en de waarde en normen die daarin verdedigd worden: god is belangrijker dan mensen, lust is iets waar we van af moeten.]

"The American Act to which I refer, states that any young girl of foreign origin, who is found to be leading a life of prostitution within three years of her landing in America, shall be arrested, and if she has been induced to lead the life by another person, he or she, on proof, shall be liable to arrest, and on conviction, to very severe penalties, in the shape of imprisonment and fine, and if of foreign origin to deportation."(42)

[Als voorbeeld van 'victim-blaming' van iedereen die in de prostitutie werkt, ook al werden ze daartoe gedwongen. Een 'gevallen vrouw' / 'lost woman' / een vrouw die 'leeft in schaamte' / een vrouw die een leven leidt 'of degradation' / 'a sinful woman' is moreel corrupt geraakt door seks en dus niet meer puur en dus eigenlijk niet meer te redden.]

"In London the operation of this clause has been demonstrated by the improved condition of our streets. The open parade of flaunting vice has been much modified, and the foreign element of evil has found it far more difficult to carry on its ramifications than formerly."(43)

[Het moet er op straat tenslotte wel netjes en fatsoenlijk uitzien ... Alles "for the better moral protection of young women ..."(44) "Remember, the forces of righteousness and purity are stronger than the forces of impurity."(45)]

[Veel minder religieus gezever in de artikelen van Sims: hij beschrijft de manier waarop meisjes uit het buitenland verleid worden om naar de USA te komen, verleid worden om mee te gaan met de mensen die haar aanspreken als ze in het land aankomen, vaak met geweld kapot gemaakt worden door die mensen zodat ze meewerken, en zo gedwongen worden als prostituee te werken. Zo ging het en zo gaat het nog steeds. Kijk, daar gaat het nu om: pak de criminelen aan die mensen als beesten behandelen en als vee verkopen. Van de andere kant is hij ook wat xenofoob en waarschuwt hij bijvoorbeeld tegen ijssalons die gedreven worden door buitenlanders, alsof de Amerikanen zelf allemaal zo braaf zijn. Van de andere klant zijn zijn adviezen aan ouders 'in the country' heel overtuigend en pleit hj zelfs voor seksuele opvoeding.]

"The danger begins the moment a girl leaves the protection of Home and Mother. One of these dangers, and one that seems to be wellnigh impossible for parents to realize, is the fact that there are watchers or agents, who may be either men or women, at our steamboat landings, railroad stations, everywhere, who seek attractive girls evidently unused to city ways, try to make their acquaintance, using inducements and deception of every conceivable kind, offers of helpfulness, showing her every kindness." [mijn nadruk] (108)

[Combineer dat met een eerder citaat:]

"The superintendent of a rescue home recently asked 200 girls who were there how many had been warned as to temptation and danger by their mothers - not one had, only in a few instances had they been told to be good while they were gone. Another sad fact, and, oh, how hard to admit, is that a girl receives the most discouragement from her own sex, and with this censure and criticism, is it any wonder our sisters do not have any drawing toward Christianity?" [mijn nadruk] (103-104)

[Die meisjes hebben niet zo veel aan hun moeders of aan andere vrouwen, zo blijkt. Teruggekeerde dochters worden zelfs niet binnen gelaten omdat ze 'in zonde' geleefd hebben, ook al werden ze daartoe gedwongen. De angst voor wat anderen zouden kunnen zeggen is groter dan de liefde voor hun eigen kinderen. Schokkend.
Het gevaar begint dus wel even eerder dan wanneer de dochters de bescherming (welke bescherming?) van hun Thuis en hun Moeder (typisch, die hoofdletters) verlaten. Het gevaar is dat ze niet voorgelicht worden, niet weerbaar gemaakt worden, naïef alles geloven, de schone schijn niet door kunnen prikken.]

"Oh, may the parents who read this, make sure your child has Christian influence and surroundings. It may cost you extra money to do it, but better far to cost you something than to have her life blasted and ruined."(110)

[Ja, dat lost vast alles op.]

"There is nothing in the world of such priceless value to a father or a mother as the honor, the purity, the good character of a daughter. No parent will possibly question this statement. And still there are many thousands of parents entrusted by Providence with the safe-keeping of this priceless treasure who are themselves in the position of discharging that great responsibility with closed eyes, with dull ears and with a childish belief that there is no real peril threatening the safety of their daughters!"(118)

"... let me say to such mothers:
In this day and age of the world no young girl is safe! And all young girls who are not surrounded by the alert, constant and intelligent protection of those who love them unselfishly are in imminent and deadly peril. And the more beautiful and attractive they are the greater is their peril!" [mijn nadruk] (119)

"The story of the terrible treatment which she had received cannot be told here."(125)

[Dat komt in dit boek de hele tijd naar voren: dingen niet willen benoemen, je al bij voorbaat verontschuldigen dat je het over prostitutie en zo moet hebben, dus over seks. Je zou toch verwachten dat dat in een boek als dit juist wel zou gebeuren, maar nee. 'Over die dingen praat je niet', is de houding. Geen wonder dat al die meisjes zo naïef zijn.]

"One of the great troubles in fighting this evil is the prejudice against fallen girls and the fact that because a woman is fallen seems to be just cause to convict her of every other crime in the decalogue, thus removing her from the pale of helpful sympathy which is extended to almost every other class of unfortunate beings. Even convicted murderers and kidnapers are treated with more intelligent sympathy. Every statement which she makes is at once considered to be untrue. So far has this prejudice gone that in the state of Missouri, in a decision by its supreme court, made some years ago, it was declared that a woman of immoral life was debarred from giving testimony in the courts of that state, as the fact of her immorality prevented her from being a credible witness. It declared at the same time that immorality did not in the same way unfit or debar a man." [mijn nadruk] (134-135)

[Niet iedere betrokkene bij de strijd tegen vrouwenhandel is blijkbaar zo religieus bevooroordeeld. Degene die dit schrijft - ene Charles Nelson Crittenton - is een man, maar stelt de vooroordelen over 'gevallen vrouwen' en de dubbele moraal ten aanzien van mannen en vrouwen aan de kaak. Deze man maakt ook duidelijk dat dat 'zondige leven' geen vrijwillige keus is van de vrouwen.
De vraag is de hele tijd: wat is je doel met de bestrijding van vrouwenhandel? Die vraag is normatief, doelen stel je vanuit achterliggende waarden en normen. Wil je de mannen en vrouwen die aan vrouwenhandel doen bestrijden omdat je een gloeiende hekel hebt aan onmenselijk en gewelddadig gedrag tegenover anderen om snel rijk te worden en daarmee de betrokken meisjes bevrijden? Of wil je de vrouwenhandelaars bestrijden omdat hun slachtoffers in een staat van zonde leven die onchristelijk is? Ik heb de hele tijd het gevoel dat het er bij de laatste insteek minder om gaat om de uitbuiting door vrouwenhandelaren te bestrijden dan wel om de slachtoffers op het 'rechte pad' te brengen. Het is ook opvallend dat het vooral de vrouwelijke auteurs zijn die die laatste insteek volgen, terwijl mannen keihard de uitbuiters bekritiseren en al die mensen die hen indirect met hun vooroordelen steunen waardoor de slachtoffers geen kant meer uit kunnen.
Ik hoor trouwens ook niemand over het vervolgen en bestraffen van hoerenlopers ... ]

"Having faith in the people, and believing that this republic lauds and honors the chastity and sanctity of women, I believed in bringing this hideous traffic in girls to the public notice, and when our citizens fully realized its importance they would rise to the occasion and aid in the warfare to exterminate white slavery." [mijn nadruk] (139-140)

"In Chicago alone there are more than 5,000 women leading a life of shame, and statistics show that the average life of a fallen woman is five years. One thousand persons must, therefore, be recruited every year in Chicago alone. How many voluntarily go into this life? It is estimated about forty per cent! This shows us that sixty per cent are led into it by some scheme or [are] entrapped and sold, and at least two-thirds of this number are from our own country, being inveigled from farms, towns and cities." [mijn nadruk] (141)

"There are four ways of combating the White Slave evil; proper laws regulating the procuring of girls; the enforcement of these law; education as to this great social evil, and publicity that is, finding the evil and then making it known."(161)

[Ik kan me nog wel wat meer zaken voorstellen die erg nuttig zouden zijn ... James Bronson Reynolds schrijft over het Internationale Verdrag Tegen Vrouwenhandel van 1904:]

"That the treaty was originally drafted without the assistance of our own government, indicates that Europe first realized the necessity of governmental action. The adhesion of our own government to the treaty proves its subsequent recognition of the seriousness of the evil. Briefly stated, the status of the white slave traffic is this: It is a traffic with local, interstate, national and international ramifications. It has the complete outfit of a large business; large capital, representatives in various countries, well paid agents, and able, high salaried lawyers. Its victims are numbered yearly by the thousands. They include not only the peasant girls of European villages, but also the farmers' daughters of our own country. Some are uneducated and wholly ignorant; others have enjoyed good education. While most of them come from the homes of poverty, occasionally a child of well-to-do parentage is numbered among the victims." [mijn nadruk] (201-202)

[Vrouwenhandel is dus gewoon een onderdeel van wat kapitalisme is: alles draait om het geld, om het maken van winst, om het handhaven van machtsverhoudingen en bezitsverhoudingen (mensen die iemands bezit zijn en verkocht kunnen worden als vee); dat dat ten koste van groepen mensen gaat wordt niet belangrijk gevonden. Zolang je het kapitalisme niet aanpakt pak je de vrouwenhandel niet aan en doe je alleen aan symptoombestrijding.
En ook economisch: zolang je de armoede niet aanpakt die door een economisch systeem in stand gehouden wordt, zolang zullen er slachtoffers zijn.
Een religieuze of morele insteek helpt niet als je niets doet aan de economische oorzaken van hoe mensen zich gedragen.]

"It is the traffic in the bodies and souls of women, and I care not whether they are white, yellow or black. Our responsibility is independent of the color of the victims." [mijn nadruk] (203)

"We call ourselves a Christian nation. The Chinese and Japanese are classed as heathen, but I am compelled to believe that the heathen slaves imprisoned in the pens of California are in a much worse plight under Christian rule than are their unfortunate sisters in Chinese and Japanese cities under heathen rule." [mijn nadruk] (208)

[Hè hè, eindelijk iemand die het ziet ... Hij benoemt ook de kernzaak dat deze vorm van slavernij gewoon in alle opzichten lijkt op alle andere vormen van slavernij.]

"The police will generally say after investigating, that these women are willing to remain in their present condition. Doubtless this is true of most of them, but they are slaves, nonetheless, literal and actual slaves, bought and paid for and acknowledging the ownership." (...) Women terrorized by such laws as are quoted at the beginning of this chapter, and further terrorized by all the brutal treatment and threats of the slave traders, are not likely to say to the police that they desire liberty. But it is our duty to give them liberty and to punish their owners, who cannot legally own them, but do practically own them under the Stars and Stripes." [mijn nadruk] (218)

"Young men, and older men, who patronize houses of shame should be made to see and feel that all this hellish traffic goes on at their instance and at their expense. The keepers and procurers are the paid agents of the men who foot the bill. Every dollar, with the burning name of God upon it, that any man spends there makes him a stockholder in the whiteslave market and a partner in the traffic in girls." [mijn nadruk] (229)

[Het werd tijd dat ook dat hardop gezegd werd ... Het is de eerste keer in dit boek.]

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk