>>>  Laatst gewijzigd: 15 september 2020  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Thema's 'Techniek'

Atoombom, wapentuig

Internet, Sociale media

Informatieovervloed

Privacy

Spionage, inlichtingendiensten

Geschiedenis hacken

Hackerethiek

Voorkant Graham 'Hackers and Painters' Paul GRAHAM
Hackers and painters - Big ideas from the computer age
Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2004; 260 blzn.
ISBN: 05 9600 6624

[Dit boek is een verzameling van losse artikelen. Het gaat over meer dan over hackers, maar die thematiek is er in de eerste vijf hoofstukjes. Daar concentreer ik me dus op. Graham is een Amerikaans auteur, dus we krijgen als achtergrond weer steeds de samenleving in de VS. Bovendien is Graham een 'typische Amerikaan', zo eentje die niet van overheidsbemoeienis houdt en geen problemen heeft met enorme verschillen van inkomen in de samenleving. Het zijn zijn eigen woorden. Lees en huiver. ]

(ix) Preface

"Why do hackers care so much about free speech? Partly, I think, because innovation is so important in software, and innovation and heresy are practically the same thing. Good hackers develop a habit of questioning everything. You have to when you work on machines made of words that are as complex as a mechanical watch and a thousand times the size. But I think that misfits and iconoclasts are also more likely to become hackers. The computer world is like an intellectual Wild West, where you can think anything you want, if you're willing to take the risks."(xi)

(1) Chapter 1 - Why nerds are unpopular

"I know a lot of people who were nerds in school, and they all tell the same story: there is a strong correlation between being smart and being a nerd, and an even stronger inverse correlation between being a nerd snd being popular. Being smart seems to make you unpopular."(1)

In die zin van: slimme mensen vinden het leuker om hun hersens te gebruiken om interessante dingen te maken dan om aandacht te besteden aan merkkleding, feestjes, sport, en dergelijke. En aangezien de tieners in de VS enorm veel moeite doen om populair te zijn en er echt bij willen horen, is dat des te meer een probleem voor de slimme tieners. Tenzij ze toevallig heel aantrekkelijk of athletisch zijn of zo.

Omdat ze niet populair zijn worden ze gepest door de mensen die wel populair zijn of willen worden. Daarom zijn nerds niet gelukkig op de middelbare school. Vooral ook omdat het de leraren niets kan schelen: die schrijven alle problemen toe aan zoiets vaags als 'puberteit' en hormonen. En het niveau op de scholen is zo laag, dat leerlingen het leren niet serieus nemen en alle tijd hebben om opstandig te worden.

[Dat is stevige kritiek die Graham uit op het Amerikaanse middelbare schoolsysteem. Heeft hij gelijk of is het zijn frustratie met de periode dat hij er zelf als nerd rondliep? Het is wel zo dat alle mogelijke Amerikaanse films die op de middelbare scholen spelen dat beeld bevestigen, van rijke witte scholen tot aan arme scholen in de volkswijken.]

[Een belangrijk aspect rondom hackers: intelligentie maakt hen anders, maakt hun waardensysteem anders.]

(18) Hackers and Painters

Graham is zowel geïnteresseerd en opgeleid in computers als in (kunst)schilderen. Voor hem is de overeenkomst: het maken. Over de stijl van programmeren van hackers schrijft hij:

"For example, I was taught in college that one ought to figure out a program completely on paper before even going near a computer. I found that I did not program this way. I found that I liked to program sitting in front of a computer, not a piece of paper. Worse still, instead of patiently writing out a complete program and assuring myself it was correct, I tended to just spew out code that was hopelessly broken, and gradually beat it into shape. Debugging, I was taught, was a kind of final pass where you caught typos and oversights. The way I worked, it seemed like programming consisted of debugging."(21-22)

Dat is precies zoals een schilder schildert: schetsmatig beginnen en later toewerken naar het invullen van de details. Een andere overeenkomst is dat schilders van vele voorbeelden kunnen leren en dat dat ook voor hackers geldt. Die laatsten kunnen namelijk leren van de broncode van anderen. Graham is dus een warm voorstander van de open source - aanpak. Er is ook een overeenkomst in het gegeven dat succes erg afhangt van de juiste gereedschappen.

"Empathy is probably the single most important difference between a good hacker and a great one. Some hackers are quite smart, but practically solipsists when it comes to empathy. It's hard for such people to design greast software, because they can't see things from the user's point of view."(31)

(34) What you can't say

"Nerds are always getting in trouble. They say improper things for the same reason they dress unfashionably and have good ideas. Convention has less hold over them."(34)

"Whatever the reason, there seems a clear correlation betwee intelligence and willingness to consider shocking ideas. This isn't just because smart people actively work to find holes in conventional thinking. Conventions also have less hold overthem to start with. You can see that in the way they dress."(44)

(50) Chapter 4 - Good bad attitude

Over intellectueel eigendom, kopieerbeveiliging, en dergelijke. Omdat een hacker wil leren van bestaande broncode, technieken, middelen, zal hij altijd geneigd zijn een product open te maken, uit elkaar te halen, om te begrijpen wat er speelt en om nieuwe ideeën op te doen. Hackers staan daarmee op gespannen voet met de media-industrie en de overheid en hun neiging tot afscherming en geheimzinnigheid.

"The latest intellectual property laws impose unprecedented restrictions on the sort of poking around that leads to new ideas. In the past, a competitor might use patents to prevent you from selling a copy of something they made, but they couldn't prevent you from taking one apart to see how it worked. The latest laws make this a crime. How are we to develop new technology if we can't study current technology to figure out how to improve it?"(52)

"Hackers are unruly. That is the essence of hacking. And it is the essence of American-ness. It is no accident that Silicon Valley is in America, and not in France, or Germany, or England, or Japan. In those countries people color inside the lines."(53)

[Het is maar dat je het weet. Wat een gemakkelijke generalizeringen weer. Zinloos zo'n volkomen oppervlakkige maatschappijvisie. Ik zou kunnen zeggen: Het typische Amerikaanse wantrouwen tegenover wetten en regels van de overheid waardoor de VS zich steeds meer ontpopt als een ontwikkelingsland voor de minder kansrijken. Het eerste punt is interessant, maar die generalisering naar regels in het algemeen.]

(56) Chapter 5 - The other road ahead

Graham schreef met Robert Morris software voor het maken van online winkels: Viaweb. In feite was dat het begin van op de (web)server gebaseerde webapplicaties. Hij pleit ook voor een aanpak die snel en vaak versies van de software publiceert, gebruikers inschakelt om er fouten in te ontdekken, die er dan heel snel uitgehaald worden. Het is in grote lijnen het bazaarmodel van Raymond.

[Wat hij beschrijft is wat tegenwoordig - in 2010 - 'cloud computing' genoemd wordt - hij heeft dus zeker gelijk gehad met de bewering dat applicaties bediend via web browsers het helemaal zouden maken, zelfs daar waar bedrijven of particulieren hun data niet meer lokaal opslaan maar 'in the cloud' - op servers van grote bedrijven als Google bijvoorbeeld. Daar is overigens toch ook wel enige voorzichtigheid in geboden. Maar zo genuanceerd is dit verhaal op dat punt nu ook weer niet. De trend is echter inderdaad erg in de richting van centrale voorzieningen voor je computerdata, zoals je ook centgrale voorzieningen gebruikt voor je geld, je elektriciteit en gas, en zo verder.]

(87) Chapter 6 - How to make wealth / (109) Chapter 7 - Mind the gap

[Deze hoofdstukjes gaan over geld verdienen. Graham's benadering is die van het kapitalisme en de vrije markt. Hij vindt het niet erg dat een CEO 100 keer meer verdient dan andere werknemers. Sommige mensen zijn gewoon productiever dan andere. Inkomensverschillen zijn geweldig stimulerend. En zo verder. Wat citaten om te laten zien dat iemand die slim is en goed kan programmeren nog niet per se slim is in moreel en sociaal opzicht. Als je dit leest mag je je terecht afvragen of de idealen van de 'old school' hackers wel verder gingen dan 'ik wil gewoon kunnen doen waar ik zin in heb'. ]

"Like chess or painting or writing novels, making money is a very specialized skill. But for some reason we treat this skill differently. No one complains when a few people surpass all the rest at playing chess or writing novels, but when a few people make more money than the rest, we get editorials saying this is wrong."(109)

[Over drogredeneringen gesproken. Die vergelijking van vaardigheden slaat echt nergens op.]

"In the United States, the CEO of a large public company makes about 100 times as much as the average person. Basketball players make about 128 times as much, and baseball players 72 times as much. Editorials quote this kind of statistic with horror. But I have no trouble imagining that one person could be 100 times as productive as another."(111)

"I'd like to propose an alternative idea: that in: that in a modern society, increasing variation in income is a sign of health. (...) If you suppress variations in income, wether bij stealing private fortunes, as feudal rulers used to do, or by taxing them away, as some modern governments have done, the result always seems to be the same. Society as a whole ends up poorer."(118-119)

(121) Chapter 8 - (216) Chapter 15

[De rest van het boek gaat over het bestrijden van spam, over goed ontwerp, en over de beste programmeertaal (Graham houdt erg van LISP). Vanuit mijn perspectief zijn die niet interessant om weer te geven.]

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk