>>>  Laatst gewijzigd: 28 december 2017  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Filosofie van de Artificiële Intelligentie

Joseph WEISENBAUM (1976) Computer power and human reason - From judgment to calculation

Douglas R. HOFSTADTER / Daniel C. DENNETT (1981) The Mind's I - Fantasies and reflections on self and soul

Douwe DRAAISMA / Piet VROON (1985) De mens als metafoor - Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie

Maarten COOLEN (1992) De machine voorbij - Over het zelfbegrip van de mens in het tijdperk van de informatietechniek

Hubert L. DREYFUS (1992) What computers (still) can't do - A critique of artificial intelligence

David HAREL (2000) Computers Ltd - What they really can't do

Stuart RUSSELL / Peter NORVIG (2003) Artificial Intelligence - A modern approach Second International Edition

Bennie MOLS (2012) Turings tango - Waarom de mens de computer de baas blijft

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk