>>>  Laatst gewijzigd: 22 mei 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Inleidingen

Citaat

"Serious philosophy is always likely to bore those with short attention-spans."
Timothy Williamson
The philosophy of philosophy - A philosophical chronicle
p.45

Inleidingen: Intro

Deze website gaat dus over filosofie en over filosofen. Maar ... eh ... wat is filosofie eigenlijk? Ik krijg die vraag wel vaker te horen en het is goed dat mensen hem stellen. Maar een antwoord is niet zo een twee drie te geven.

Vooral ook omdat de vraag 'Wat is filosofie?' eigenlijk niet zo'n handige vraag is. Wat is neurolinguïstiek? Wat is wiskunde? Wat is een olifant? Wat is een computer? Wat-is-vragen leveren meestal niet zo veel op. Alsof je in een paar zinnen zou kunnen samenvatten wat de meest belangrijke kenmerken zijn van iets. Dat kan misschien wel, maar daarmee schiet je dan ook niet zo veel op. Een computer is een rekenapparaat dat voor allerlei doelen en toepassingen gebruikt kan worden. Een olifant is een tamelijk uit de kluiten gewassen dier met een slurf. Niet indrukwekkend.

Zo is het ook met de vraag 'Wat is filosofie?'. Mocht je nog niet thuis zijn in de filosofie: de term 'filosofie' is ontleend aan het Oudgrieks en betekent daar letterlijk 'liefde voor wijsheid' of 'liefde voor kennis' of 'liefde voor weten'. Maar men bedoelde met kennis dan wel: alle kennis die men kon verwerven van welk deel van de werkelijkheid dan ook (kosmos, natuur, menselijk lichaam, taal, gedrag, verantwoord handelen, en zo voort). Met andere woorden: het ging ook om wat we vandaag de dag wetenschappelijke kennis noemen en het ging net zo goed over het soort praktische kennis dat we vaak aanduiden met wijsheid. Filosofie ging indertijd gewoon nog over alles.

Wat doen filosofen zoal?

Goed, filosofie is dus liefde voor kennis, voor wijsheid. Vandaar die vreselijke Nederlandse term 'wijsbegeerte'. Alleen zegt ook deze wat-is-definitie niet zo veel. Ja, dat filosofie iets te maken heeft met een voorliefde voor goed nadenken. Maar dat weten de meeste mensen al wel. We praten niet voor niets over 'denkers'.

Eigenlijk kun je beter de vraag stellen: wat doen filosofen zoal? We zouden kunnen inventariseren wat zich in de loop van de geschiedenis zoal als filosofie heeft aangediend zoals een historiscus van de filosofie doet. Of we zouden aan hedendaagse filosofen kunnen vragen waarmee ze zich de hele dag bezighouden. Dat zou bepaald leerzaam zijn, want filosofen lopen echt niet alleen maar aan universiteiten rond: sommige filosofen hebben adviesfuncties of een therapeutische praktijk; sommige zijn muzikant of schilder of journalist of stukjeschrijver. Al die filosofische activiteiten lopen ver uiteen, zodat zelfs dan de vraag opduikt of we door de bomen het bos nog wel kunnen zien.

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk