>>>  Laatst gewijzigd: 3 april 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Rationaliteit

Waarom het etiket 'rationaliteit' voor deze afdeling? Omdat rationaliteit wat mij betreft de achtergrond vormt van alles waarover ik nadenk. Veel mensen zien rationaliteit als iets wat alleen te maken heeft met logisch denken, verbale goocheltrucs, koude analyses, veel hoofd en weinig hart. Dat is een bijzonder eenzijdige kijk op rationaliteit.

Als ik het zou hebben over 'redelijkheid' zou niemand het zo eenzijdig opvatten. En toch is 'ratio' niet meer dan het mooie Latijnse woord voor 'rede'. Rationeel zijn is redelijk zijn. Dat betekent voor mij dat rationaliteit te maken heeft met afwegingsprocessen om tot verantwoorde beslissingen en handelingen te komen. In afwegingsprocessen betrek je je gevoelens, je waarden en normen voor wat je belangrijk vindt, je kennis van zaken, je taal- en interpretatievermogen, je redeneervermogen, de context.

Mijn fundamentele vragen gaan dus over wat rationaliteit inhoudt, over of mensen zich in het algemeen rationeel gedragen (nee), over of mensen en de samenleving er baat bij zouden hebben wanneer mensen rationeler zouden beslissen en handelen (ja), over de vraag wat dat concreet betekent, over wat we dan moeten doen om rationeler te worden. En zo verder.

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk