>>>  Laatst gewijzigd: 11 mei 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Taal en communicatie

Taal en communicatie

Als je kritisch wilt leren nadenken, dan doe je er goed aan oog en oor te krijgen voor wat mensen in taal uitdrukken, voor wat mensen met hun uitspraken allemaal beweren, en voor de geldigheid of ongeldigheid van de redeneringen die mensen opzetten. Als je op een controleerbare manier filosofie wilt bedrijven zou je je dus allereerst moeten bezighouden met:

Taal is dus heel belangrijk. Vandaar dat filosofen er veel aandacht aan schenken. Mensen kunnen elkaar natuurlijk ook wel begrijpen zonder dat ze dingen onder woorden brengen ('elkaar aanvoelen'). Maar in de meeste omstandigheden zeggen en schrijven mensen dingen om iets aan andere mensen duidelijk te maken. Al is het maar omdat 'aanvoelen' moeilijk wordt wanneer iemand niet bij je in de buurt is.

We communiceren dus ontzettend veel in taal, we brengen voortdurend zaken onder woorden: als we fysiek bij elkaar zijn, via brieven, via de telefoon, via e-mail, chats, weblogs, websites, en noem maar op. Maar taal is een lastig middel om dingen aan elkaar duidelijk te maken. De betekenis van woorden kan vaag zijn of dubbelzinnig. En de zinnen die we er mee bouwen dus ook. Regelmatig begrijpen we dan ook geen bal van wat een ander zegt. En - je kunt het je nauwelijks voorstellen - die ander begrijpt vaak geen snars van jouw fraaie volzinnen.

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk