>>>  Laatst gewijzigd: 11 mei 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Kennis en wetenschap

Kennis en wetenschap

In feite gaat het hier nog steeds over het verwerven van kennis. Maar wetenschap verwerft kennis op een systematische manier en met gebruik van afgesproken methoden. Daardoor worden de theorieën en beweringen van de verschillende wetenschappen controleerbaar voor anderen.

Bij veel mensen bestaat het idee dat wetenschap objectieve en zekere kennis levert die voor eens en voor altijd waar is. Maar zo werkt dat niet en dat beeld van wetenschap levert dan ook regelmatig misverstanden op.

Voorzichtige wetenschap

Wetenschap is in de eerste plaats geen eenheid: er zijn veel verschillende wetenschappen en er bestaan dan ook verschillende methoden om onderzoek te doen. Verder betekent het hanteren van methoden niet dat bij wetenschappelijk onderzoek het toeval geen rol speelt, dat intuïties daarbij onbelangrijk zijn, of dat er nooit fouten gemaakt worden. Ook geldt dat de resultaten van wetenschap principieel voorlopig zijn, er kunnen altijd betere inzichten opduiken, door voortdurende controle kunnen bepaalde resultaten fout blijken te zijn.

Mensen moeten dus leren om vragen te blijven stellen en niet zo snel genoegen nemen met de kreet dat iets "wetenschappelijk bewezen" is. Door wie? Hoe dan? Via welke methoden? Hoe groot was de populatie? En zo verder.

Desondanks zijn de beweringen van wetenschappers vanwege de controleerbaarheid ervan een stuk betrouwbaarder dan de beweringen die mensen in de alledaagse omgang uitspreken. Er is eigenlijk geen excuus voor de onzin die veel mensen regelmatig uitkramen. En er is al helemaal geen excuus voor religieuze groepen die roepen dat wetenschap dus ook maar een geloof is en dat bijvoorbeeld het christelijke scheppingsverhaal net zo waardevol en waar is als de evolutietheorie. Yeah, right!

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk