>>>  Laatst gewijzigd: 9 april 2019  
Ik

Woorden en Beelden

Filosofie en de waan van de dag

Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk

Massaal samenleven

(22 mei 2006)

Bevolkingsgroei maakt dat er steeds meer mensen bijkomen die ergens een plaats moeten krijgen. Meestal komen ze terecht in de steden, die daarom meegroeien met de aanwas van het aantal mensen. Steeds meer mensen leven op een kleine oppervlakte, het samenleven van mensen wordt massaal en krijgt daarmee een geheel ander karakter.

Niet alleen dat je al die mensen niet meer persoonlijk kunt kennen (zie Anoniem samenleven). Ook de voorzieningen die mensen op allerlei manieren bedienen worden anoniemer. Ze moeten efficiënter opgezet worden, omdat het anders stomweg aan tijd ontbreekt of te bewerkelijk wordt of te veel geld gaat kosten.

Daarmee wordt iedereen een nummer in een systeem en moet iedereen nummers trekken om aan de beurt te komen. Contacten en communicaties worden minder spontaan, alles gaat op afspraak en op volgorde. Iedereen wordt gelijkgeschakeld, het wordt steeds moeilijker om in te schatten wanneer iemand prioriteit moet krijgen of urgenter geholpen moet worden. Het is wonderlijk dat het systeem van voorzieningen nog werkt en misschien was het allemaal niet meer bij te houden zonder computers.

Kansspel

Er is sprake van een voortdurend tekort aan voorzieningen, omdat er zo veel mensen zijn die er gebruik van moeten of willen maken. Er is een tekort aan woningen, onderwijzers en leraren, aan artsen, aan ziekenhuizen, aan scholen, aan openbaar vervoer, aan wegen, aan natuur, aan centra voor ouderen, en nog veel meer. Om een paar bekende voorbeelden te noemen

De belangstelling voor voorzieningen is door de hoeveelheid mensen zo groot en het aanbod van voorzieningen is zo gering dat je voortdurend in de rij staat om er gebruik van te kunnen maken.

Behoorlijk en onbehoorlijk bestuur

Het is voor bestuurders niet eenvoudig om de gevolgen van groei of afname van de bevolking te regelen. Dat kan ik begrijpen. Kern van de zaak is dat de vraag naar voorzieningen bij groei zal toenemen en je niet met een tekort wilt zitten. Terwijl de behoefte aan voorzieningen bij afname van de bevolking zal afnemen en je niet opgescheept wilt blijven zitten met een overschot.

Want ook dat laatste is een factor. In het algemeen groeit de wereldbevolking nog steeds, maar dat is lokaal niet meer zo zeker. Ook de bevolking van Nederland groeide tot nu toe, maar dat zou door meer emigratie en minder immigratie wel eens snel kunnen omslaan in krimp.

Het is moeilijk. Goed bestuur vraagt hier om fantasierijke oplossingen en de moed om op een originele manier prioriteiten te stellen. Politici spelen in Nederland te veel op veilig en vermijden elke heftige dicussie.

Er zullen geldstromen verlegd moeten worden. Er zal via de belastingen geld gehaald moeten worden bij de mensen waar het zit. En er zal ingegrepen moeten worden in de verdiensten van hele groepen die er al te veel belang bij hebben het tekort te laten voortbestaan. Je kunt nooit voorkomen dat mensen, die leven in bevoorrechte omstandigheden, gaan mopperen wanneer je ze vraagt zich socialer te gedragen.

Maatregelen

Start  ||   Glossen  ||   Weblog  ||   Boeken  ||   Denkwerk